Audzināt cilvēku!

Jautājums: Audzināšana vairākumā gadījumu ir dažādu formu vardarbība. Garīgajā nav vardarbības. Kā šādā gadījumā rīkoties?

Atbilde: Patiešām garīgajā nav vardarbības. Taču mūsu pasaule nav garīgais. Mūsu pasaulē mēs ņemam „dzīvnieku” un veidojam no viņa cilvēku. Lasīt vairāk

Paaudžu atšķirība, 4. daļa

Jautājums: Kādā veidā izveidot vecāku un bērnu saikni caur mūžīgās dvēseles vēlmi? Kā ieinteresēt bērnu sevī attīstīt dvēseli?

Atbilde: No dzimšanas brīža bērnu nepieciešams ievietot tādā apkārtējās sabiedrībā, kur viņš spēj garīgi augt, tad pēc vairākiem gadiem mēs spēsim ar viņu runāt valodā, kas saprotama mums abiem.

Lasīt vairāk

Paaudžu atšķirība, 3. daļa

Jautājums: Pamatojoties uz ko iespējama draudzība un saikne starp paaudzēm? Vai pastāv tādas lietas, kuras nav atkarīgas no laika un vecuma?

Atbilde: No laika nav atkarīga tikai dvēsele, kura ir mūžīga. Viss pārējais ir laicīgs. Un tikai dvēsele starp dažādām paaudzēm var būt kopīga, tāpēc ka tā patiešām ir viena uz visiem. Un tāpēc dvēselei nav svarīgi, no kādas paaudzes tu esi: X, Y, Z, A. Lasīt vairāk

Paaudžu atšķirība, 2. daļa

Jautājums: Katrai paaudzei ir raksturīgas savas vērtības: vieni ciena naudu, citi zināšanas, un katra nākamā paaudze arvien mazāk cienīs materiālo un vairāk tieksies uz iekšējām vērtībām.

Atšķirība starp paaudzēm kļūst tik milzīga, ka nav saprotams, kādā veidā šodien vecāki spēj audzināt jauno paaudzi, kura dzīvo mums absolūti nezināmā pasaulē. Tāpēc, ka mēs izaugām vecajā pasaulē, kura iespējams, jau ir iegrimusi vēsturē. Lasīt vairāk

Paaudžu atšķirība, 1. daļa

Jautājums: Mūžīgā tēma: tēvi un dēli – atšķirība starp paaudzēm. Kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un viens otru nesaprotam? Katrus 10 – 15 gadus nāk jauna paaudze, kura ar savu pasaules uztveri atšķiras no iepriekšējās. Kas mums palīdzēs dzīvot mierīgi vienam ar otru neskatoties uz uzskatu dažādību?

Tēvu paaudze būtībā izveidoja visu materiālo bāzi mūsu dzīvei, taču nākamā paaudze arvien mazāk nodarbojas ar materiālo un vairāk tiecas uz cilvēka iekšējo izpēti. Cik liela patiesībā ir atšķirība starp paaudzēm? Lasīt vairāk

Kā pasargāt bērnus no cietsirdīgās pasaules?

Jautājums: Kā pasargāt bērnus no mūsu cietsirdīgās pasaules?

Atbilde: Tikai sniedzot viņiem kabalas zināšanu iedīgļus. Un nekā citādāk!

Ticiet man, nekādām citām zināšanām un norādījumiem nav nekāda spēka. Tikai tad, ja jūs cilvēku iepazīstiniet ar kabalu un viņš sāk saprast, kādēļ un, kāpēc pasaulē viss šādi griežas, kurp pasaule virzās un ar ko tā beidzas, šādā veidā jūs viņam sniedzat vislabāko apdrošināšanu pasaulē. Lasīt vairāk

Bez gaismas nekas neeksistētu

Replika: Atbilstoši fizikas likumiem, eksistē aktīvas gaismas daļiņas – fotoni, kuri ir elektromagnētiski mijiedarbības nesēji un saista atomus un molekulas, no kuriem sastāv cilvēks. Faktiski gaisma (fotoni) mūs satur kopā. Ja nebūtu gaismas, mūsu ķermeņi sadalītos atomos.

Atbilstoši kabalai gaisma satur visu sistēmu. Lasīt vairāk

Audzināšana kabalas skatījumā

Jautājums: Kas kabalas skatījumā ir audzināšana?

Atbilde: Kabalas skatījumā audzināšana ir pats galvenais, ar ko mums ir jānodarbojas. Tieši audzināšana no dzīvnieka veido cilvēku, tāpēc, ja nebūs audzināšanas cilvēks paliks par „Maugli”. Ar audzināšanas palīdzību mēs no cilvēka spējam izvaidot jebko. Galvenais nospraust mērķi. Lasīt vairāk

Pārsteidzošs Radītāja izgudrojums

Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un Tas Kungs, tavs Dievs, viņus nodos… [Tora, Devarim, Ki Tece, 21;10]

Torā ir aprakstīti likumi, kurus jāzina visiem, kuri virzās uz priekšu, lai kļūtu līdzīgi Radītājam un atrodas nepārtrauktā karā ar sevi.

Cilvēks ir vesela pasaule. Atbilstoši realitātes atklāšanai mēs sākam apgūt, ka viss ārpus mums redzamais, patiesībā ir atspulgs tam, kas eksistē mūsos. Un tāpēc visi cilvēki, nedzīvā, augu un dzīvnieciskā pasaule, viss Universs eksistē manī, taču ārpus manis nekā nav. Lasīt vairāk

Apziņa: ārpus kategorijām laiks un telpa

Jautājums: Viens no galvenajiem dabas likumiem ir enerģijas nezūdamības likums. Ja nekas nezūd, tad iespējams arī mēs nezūdam. Kas notiek ar mūsu apziņu, kad mēs nomirstam?

Atbilde: Dabā nekas nezūd, bet gan pāriet no viena stāvokļa citā. Nav jēdziena „zūd”. Tāpēc apziņa pāriet no viena stāvokļa citā, no viena nesēja citā, – ja vien apziņa vispār atrodas mūsos! Lasīt vairāk