Mūžīgās baudas formula

Jautājums: Kā es saprotu ir vēlme un bauda, un pati bauda dzēš vēlmi. Kabala ir metodika, kura piedāvā starp baudu un vēlmi novietot kaut kādu rezistoru (pretestību), lai viens nedzēstu otru. Kas ir šis rezistors?

Atbilde: Nolūks darboties uz atdevi, nevis savā labā. Kad es gūstu baudu no tā, ka piepildu citus. Taču citi ir bezgalīga, milzīga vēlme, kas atrodas ārpus manis. Un tad, ja es baudu izlaižu caur sevi un ar šo baudu piepildu citus, tad šī bauda plūst caur mani, mani piepilda, taču netiek dzēsta, tāpēc ka tai ir jānonāk pie citiem. Lasīt vairāk

Ar ko katrs ir unikāls?

Jo tur, tanī zemē, netrūks arī nabagu, tāpēc Es tev pavēlu un saku: atvērdams atver savu roku savam brālim, kas top spaidīts un ir nabags tavā zemē. [Tora, Devarim, Ree, 15:11]

Tora cilvēku aicina pievienoties citiem, atklāt, ka viņš spēj kļūt par mehānismu, kopīgās sistēmas daļu, lai viņus piepildītu. Un tas ir jādara katram, jo tieši tajā viņš ir unikāls. Taču „netrūks arī nabagu” būs līdz vispārējas labošanas beigām, līdz visi piepildīsies viens no otra – viens caur otru. Lasīt vairāk

„Lai nepielīp pie tavas rokas”

Un nekas no šīs nolādētās vietas lai nepielīp pie tavas rokas. [Tora, Devarim, Ree, 13:18]

Ja cilvēks nodarbojas ar sevis labošanu vai arī piedalās savu biedru labošanā, tad ir nepieciešams būt uzmanīgam, lai viņam nekādā gadījumā nepieliptu nekas no tā „labā”, kas kā šķiet viņiem bija. Lasīt vairāk

„Pirms viņi sauks, Es atbildēšu”

Sacīts: „Pirms viņi sauks, Es atbildēšu”. Proti, pirms cilvēks atver muti, pirms viņš sajūt, ka kaut kas parādās viņa sirdī un prātā, Radītājs viņam to visu sirdī, prātā un uz mēles organizē. Un nav nekā, kas nāktu no cilvēka, bet tikai no Radītāja.

Taču cilvēkam vienīgā izvēles brīvība ir tajā, lai šo visu attiecinātu uz Radītāju, ka nav neviena cita, izņemot Viņu, Laba un Labu daroša un tikai atbilstoši šim principam viss eksistē. Lasīt vairāk

Neatgriezties pagātnē

Un viss, ko tik vien tu tur esi salaupījis, tas tev ir jāsakrauj tās laukuma vidū, un tev šī pilsēta un arī viss, kas tur ir salaupīts, pilnīgi ar uguni jāsadedzina Tam Kungam, savam Dievam, un tai ir jākļūst par mūžīgu gruvešu kaudzi; neviens lai to vairs nekad neuzceļ. [Tora, Devarim, Ree, 13:17]

Cilvēks nekad nevarēs tos nolūkus, kuri viņā ir kļuvuši egoistiski ņemt un atkal izmantot. Viņam ir jādara viss, lai pie šiem nolūkiem neatgrieztos. Lasīt vairāk

„Akmens” – nedzīvs stāvoklis

Ar akmeņiem tādu būs nomētāt, un lai tas mirst, jo viņš jums ir licis novērsties no Tā Kunga, tava Dieva, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. [Tora, Devarim, Ree, 13:11]

Jautājums: Ko nozīmē: „ar akmeņiem tādu būs nomētāt”?

Atbilde: „Akmens” nozīmē, ka tu ne ar vienu nerēķinies, izņemot savu nedzīvo stāvokli. Turklāt, tu neņem vērā nekādu egoisma pārliecināšanu, nekādas īpašības, nekādus trikus un darbojies precīzi pēc kabalas metodikas. Lasīt vairāk

Vēlu visiem mīlestību!

Kongress Prāgā, 2. nodarbība

Jautājums: Nav saprotams, kas ir mīlestība pret biedriem, mīlestība pret Radītāju. Kas ir mīlestība?

Atbilde: Mīlestība ir vēlme piepildīt otru ar to, kas ir labi viņam.

Viss pārējais ir absolūti egoistiska citu izmantošana. Viss ko mēs visapkārt redzam ir cilvēka vienam otra izmantošana. Un mēs to dēvējam par mīlestību. Lasīt vairāk

Šī pasaule nav ilūzija!

Jautājums: Cilvēkam, kurš ir iegrimis materiālajā pasaulē, garīgā pasaule ir ilūzija. Vai kabalistam, kurš iepazinis garīgās pasaules fiziskā pasaule pārvērtīsies par ilūziju?

Atbilde: Šī pasaule nav ilūzija! Tā absolūti skaidri eksistē un pret to ir jāattiecas kā pret realitāti.

Kad tā pakāpeniski no jūsu sajūtām sāks zust, tad jūs varēsiet teikt, ka tā ir ilūzija. Kabala pret visu attiecas materiāli. Lasīt vairāk

Morāle kā egoisma aizsardzības līdzeklis

Jautājums: Vai garīgās īpašības atšķiras no morāles likumiem, noteikumiem, principiem?

Atbilde: Garīgās īpašības atšķiras no morāles likumiem. Filozofija, psiholoģija, ētika, savstarpējās attiecības ir tikai mūsu egoisma tieksme maskēties. Slēpt savas raupjās tieksmes, ietērpjot tās daudz maz pieņemamā izskatā, lai no tā gūtu sev baudu.

Tāpēc viss ko cilvēce ir izdomājusi, ir mūsu egoisma aizsegs.

No nodarbības krievu valodā, 26.06.2016.

Avots krievu valodā

Bērni un vecāki: abpusējas rūpes

Jautājums: Pastāstiet par mātes lomu pieauguša cilvēka dzīvē. Kam un kuram ir jābūt devēja lomā? Ko par šīm attiecībām vēsta kabala?

Atbilde: Torā ir sacīts, ka bērnam ir jāatstāj savus vecākus, jāpieķeras sievai, jāveido ar viņu ģimene, jāaudzina savi bērni, nedrīkst apgrūtināt bērnus, iejaukties viņu dzīvē – šeit nav citu iespēju. Rabašs vienmēr teica: „Vislabākais attiecībās ar bērniem ir atvērt kabatu un aizvērt muti”. Lasīt vairāk