Kabalas grupas mērķis, 2. daļa

Īpaša paaudze

Diženais kabalists Bāls Sulams rakstīja, ka mēs esam īpaša paaudze, tāpēc ka mums kabala jāapgūst tieši grupā. Bāla Šem Tova laikā sākās grupas darbs un pakāpeniski attīstījās līdz mūsdienām.

Taču tagad mums jāsāk izveidot mini apvienošanās desmitniekos, lai kaut kādā veidā parādītu pasaulei, kā mēs spējam organizēties, kur darboties un kā ar to rīkoties, tas ir, dot pasaulei piemēru, kurš parādītu, kāda ir tās nākotne.

Jautājums: Tātad cilvēku grupa, jeb var sacīt, visa cilvēce ir vieta, kur izpaužas augstākais spēks – Radītājs?

Atbilde: Jā. Mums nepieciešams esot šajā pasaulē, šajā dzīvē izprast visas pasaules.

Jautājums: Vai Radītāja izpausmi var salīdzināt ar gravitācijas spēka izpausmi, kuru mēs visi izjūtam? Vai arī starp mums ir kāds pievilkšanas spēks sociuma līmenī?

Atbilde: Jā. Taču lieta tā, ka mēs nejūtam augstāko spēku, jo katrs no mums atrodas noteiktas individuālas apslēptības stāvoklī attiecībā pret to.

Tāpēc mums tiek dota kabalas zinātne, kura palīdz to atklāt katram individuāli, turklāt mums noteikti jāsastāda kāds kopīgs veselums – grupa, desmitnieks, kurā mēs spējam sākt just savu līdzību augstākam spēkam.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed