Bezgalīgi ir Radītāja darbi

Zoar, nodaļa “Vajece” (Vayetze), 190. p.: “Cik lieli Tavi darbi, Dievs, visas to gudrības Tu radīji”.“Cik lieli Tavi darbi, Dievs” – norāda, ka tiem nav skaita, mohin de-hasadim.“Visas to gudrības Tu radīji” – norāda uz mohin “skaitu”, de-hohma.
Hasadim nav iespējams saskaitīt, jo atdeves un mīlestības īpašība nav ierobežota, nav vēlmes slāņa (avijut), nav ekrānu, nav augstuma.
Pat ja mēs aprēķinām Hasadim, tad tikai balstoties uz gaismu Hohma, saņemošajām vēlmēm (kelim), uz kuru pamata mēs iegūstam Hasadim.
Bet ar pašu par sevi Hasadim gaismu nav nekāda aprēķina, uz to netiek veikts samazinājums, nav nekāda mērīšanas mēra.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: