Category Archives: ZOAR

Nav iespējams raudāt un pateikties

No Priekšvārda Zoar Grāmatai, 138. p.: Pastāv likums, ka radījums nevar pieņemt no Radītāja ļaunumu atklātā veidā, jo tas kaitē Radītāja cieņai, par cik tas neklājas absolūtam darbiniekam. Tāpēc, kad cilvēks sajūt ļaunumu, tādā pašā mērā pār viņu valda Radītāja vadības noliegums un Augstākais Darbinieks izzūd no viņa.

Un tas ir liels sods pasaulē. Iznāk, ka labestības un ļaunuma sajūta Radītāja vadībā nosaka atalgojuma un soda sajūtu. Tas, kurš pieliek pūles, lai nešķirtos no ticības Radītājam, neskatoties uz to, ka viņš sajūt ļaunuma garšu vadībā, saņem atalgojumu. Turpretim, ja viņam neizdodas pielikt pūles, viņš saņem sodu, jo šķiras no ticības Radītājam. (vairāk…)

Līgavas nakts

Priekšvārds Zoar Grāmatai, nodaļa „Līgavas nakts”: Trimdas laikus dēvē par „nakti”, jo tie ir Radītāja vaiga apslēptības laiki no Israēla dēliem. Un šajā laikā visi ķildu spēki valda pār tiem, kas kalpo Radītājam.

Taču līdz ar to tieši šajā momentā līgava savienojas ar savu vīru, pateicoties Torai un taisno baušļiem, šajā brīdī viņi tiek dēvēti par „Toras glabātājiem”. (vairāk…)

Slīkstošais labestības gaismā

Lai nedaudz sajustu garīgo stāvokli, var iedomāties sevi slīkstošu gaismas okeānā un paliekošu bez gaisa, gluži kā zivs, kas peld ūdenī. Augstākā gaisma mani aptver no visām pusēm un acumirklī automātiski reaģē uz katru manu kustību. Līdzko pakustināšu „roku” vai „kāju”, proti, pie mazākā mana sirdspuksta, es nekavējoties izraisu augstākās gaismas atbildes iedarbību.

Tā ir man jādzīvo pastāvīgi: no rīta līdz vakaram un no vakara līdz rītam, jūtot sevi augstākās gaismas okeānā, kas piepilda visu Universu. Tas ir vienīgais spēks, labais un labu nesošs, reaģējošs uz jebkuru manu kustību, lai visoptimālākā veidā mani virzītu uz mērķi.

Es atrodos šajā gaismā. Proti, jebkura kustība manās vēlmēs: nedzīvajās, augu, dzīvnieciskajās un cilvēciskajās, nekavējoties piesaista man atbildes reakciju. Tāpēc tas ir jāņem vērā.

No nodarbības: no Zoar Grāmatas Priekšvārda, 21.02.2014.

Avots krievu valodā

Tas, kurš dzen uz priekšu

No Zoar Grāmatas Priekšvārda, nodaļa „Ēzeļu dzinējs”, 87. p.: Ēzeļu dzinējs nozīmē taisnā dvēseles dzimšanu (ibur), šī dvēsele atnāk, lai tam, kurš iet Radītāja ceļu, palīdzētu no esošās pakāpes pacelties uz augstāku pakāpi, tas līdzinās ēzeļu dzinējam, kurš uz ēzeļu mugurām pārvadā cilvēkus no vienas vietas uz citu.

Un šajā laikā arī taisnais krīt no savas iepriekšējās pakāpes un dzimst jaunajā pakāpē, tāpat kā tās dvēseles īpašība, kura atnāk palīdzēt, jo „dzimšanas” stadija nozīmē mohin gaismas izzušanu.

„Zini, ka tas notiek katrā jaunā pakāpē, jo jebkurā laikā, kad cilvēkam jāsasniedz jauna pakāpe, viņam jāsasniedz iepriekšējo mohin izzušana, it kā viņš nekad iepriekš nebūtu sasniedzis nevienu pakāpi, sākot no jauna iegūt Nefeš, dēvētu par „embriju”, bet pēc tam Ruah, stāvokli, ko dēvē par „barošanu”. (vairāk…)

Sašķeltā pasaule

Patlaban mēs atklājam sašķeltu pasauli. Citādi sakot, mūsu pasaulē savā egoismā esam nonākuši pie paša bezdibeņa. Ja atklāsies vēl dziļāks slānis, mēs vairs nespēsim no turienes vairs izrauties. Tāpēc, ka mūs tur gaida patiešām drausmīgi stāvokļi, kuros zaudējam cilvēcisko būtību.

Pravieši sacīja, ka tamlīdzīgs ir iespējams, ja mērot ceļu, kurā viss notiek savā laikā. Tanahā (Tora, Pravieši, Svētie Raksti) aprakstīts tieši tas ceļš, kurš mūs gaida, ja mēs “nesadarbojamies”, ja neņemam vērā tā norādījumus. Starp citu Pravieši raksta par briesmīgām, sirdi stindzinošām katastrofām.

Bāls Sulams tāpat norāda, ka sliktākajā gadījumā sāksies Trešais un Ceturtais pasaules karš. Lai gan šķiet, kas paliks pēc Trešā pasaules kara, ja visa pasaule jau kļuvusi par globālo ciematu,  „piebāztu” ar masu iznīcināšanas ieročiem? (vairāk…)

Neapmierinošs vērtējums par relativitātes teoriju

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Zoar Grāmatas autoru līmenis atrodas 125 pakāpju augstumā, šīs pakāpes nav iespējams izzināt pirms Mašiaha laikmeta iestāšanās. Paaudzēm pirms Mašiaha laikmeta nebija kopējas izzināšanas ar Zoar Grāmatas autoriem un tāpēc šajās paaudzēs tā nevarēja atklāties.

Šeit mēs redzam, kāpēc kabalisti slēpa Zoar Grāmatu. Visās paaudzēs līdz mūsdienām nebija nepieciešamības pēc šīs grāmatas. Iedot viņiem šo grāmatu būtu tas pats, kā iedot skolniekiem vai pat studentiem materiālus Nobeļa prēmijas laureātu līmenī. Tas tikai izraisītu cilvēkiem sajukumu. (vairāk…)

Pakāpieni ceļā uz Zoar Grāmatu

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Visi iepriekšējie Zoar Grāmatas skaidrojumi neizskaidroja pat desmit procentus no šīs grāmatas sarežģītā teksta. Lai gan arī tas mazumiņš, kas tika izskaidrots – bija neskaidrs, gluži kā paša Zoar teksts.

Bāls Sulams „TES priekšvārdā”, 125. p. raksta, ka kabalistiskās grāmatas uzrakstītas tiem, kuri jau apveltīti ar garīgo izzināšanu vai vēlas to iegūt. Tādiem cilvēkiem ir paredzētas šīs grāmatas, līdzeklis, kas palidz virzīties uz priekšu, no kurām var saņemt gaismu, kas atgriež pie Avota. (vairāk…)

Izzināšana vārdu spēles vietā

Starpība starp nešķīstību (klipu) un svētumu ir tajā aspektā, ka klipa, pirmkārt, vēlas saprast, tā vietā, lai rīkotos un sasniegtu šo sapratni darbības rezultātā, kā sacīts: „No tavām darbībām mēs Tevi izzinājām”. Turpretī nešķīstais spēks vēlas izzināt prātā un nemēro garīgās izzināšanas ceļu.

Atšķirība ir ļoti smalka, it kā nenozīmīga, taču  par to pastāvīgi ir jākaro. Tieši šeit arī iet griezums starp tukšu filozofiju, starp tiem gudriniekiem, kuri kritizē mūsu metodiku, it kā kaut ko saprastu garīgajā – un garīgo ceļu. Kā iespējams ko saprast un par kaut ko runāt, ja nav garīgās izzināšanas? (vairāk…)

Ar prātu Radītāju nesaprast un neizmērīt

Zoar Grāmatā sacīts: „Pasaules tautās nav neviena gudrāka par tevi”. Runa iet par cilvēka iekšējām īpašībām. Koens, Levijs, Israēls tiek dēvēti par jūdiem, jo tiecas sasniegt vienotību (jehud). Turpretī zinātnieki un filozofi ir cilvēka tieksme sasniegt to pašu, taču tīri abstrakti, bez personīgās labošanās.

Šis darbs ir tikai prātā, ne sirdī. Taču mums nepieciešams izlabot sirdi, tas ir, cilvēka vēlmes. Turpretī „Filozofi” vēlas izdarīt to pašu prātā, tāpēc saputrojas un nodarbojas ar „elkdievību”, radot savās galvās visas iespējamās fantāzijas. (vairāk…)

Atbildīgie mirkļi

Ļauniem spēkiem nav nekādas gribas brīvības. Mums šķiet, ka kādi cilvēki vai tautas tīšuprāt nodara mums ciešanas, izdarot noziegumus vēsturē. Taču tas viss ir sistēmas darba tiešas sekas, šajā sistēmā, izņemot Radītāju, ir tikai viens elements, kuram piemīt spēja zināmā mērā ietekmēt sistēmu – tie esam mēs, kuriem ir iespēja patstāvīgam darbam, brīvai rīcībai, domai, nolūkam.

Tāpēc nevajag nevienu vainot. Radītājs ir labs un nes tikai labestību un pasaulē darbojas Viņa nodibinātie likumi, kurus nedrīkst pārkāpt. Sanāk, ka visā pasauļu sistēmā, visā Universā tikai mums vienīgajiem ir spēks, kas ļauj kaut ko mainīt realitātē.

Mēs atrodamies milzīgā gaismas, saprāta, gudrības, radījuma programmas okeānā, kā uz maza plosta. Un mēs varam šo okeānu ietekmēt tā, lai justos tajā droši, mierīgi, labi, bet varam izraisīt šajā okēnā briesmīgu vētru. Viss atkarīgs tikai no mums! (vairāk…)