Category Archives: Garīgais darbs

Tora atklāj mūžību

Tad nu turiet šos derības vārdus, dariet tos, ka jums labi veiktos visā, ko vien jūs darīsit. [Tora, Devarim, Tavo, 28:09]

Torā ir izklāstīti ļoti sarežģīti, ļoti nopietni egoisma labošanas nosacījumi, tomēr mums ir jādara viss, lai tos būtu iespējams izpildīt. Šie nosacījumi tiek īstenoti iekšēji cilvēkā viņa egoistiskajā dabā, lai nonāktu līdz saiknei ar citiem, parādītu visai pasaulei, ka apvienošanās ir iespējama, kas šodien cilvēcei tik ļoti ir nepieciešams. (vairāk…)

No kā sākas mīlestība

Jautājums: Kas ir absolūta mīlestība un kāpēc tā nav iespējama pat vecāku un bērnu starpā?

Atbilde: Lieta tā, ka mūsu pasaulē mīlestība tīrā šī vārda izpratnē neeksistē.

Kabalā ar vārdu mīlestība tiek domāts stāvoklis, kad es visu atdodu otram cilvēkam un visas cerības saistu ar viņu, sev neko neatstājot. Mana sirds ir tukša, mans prāts tukšs, manas domas tukšas, es visu nododu citiem. To dēvē par „mīlestību”. Mūsu pasaulē tas nav iespējams. (vairāk…)

„Kā ērglis salidos tauta”

Sacels Dievs pret tevi tautu no tālienes, no zemes malas, kā ērglis salidos tauta, kuras valodu tu nesapratīsi. Nekaunīga tauta, kura bez cieņas izturas pret sirmjiem un jauniešus nežēlos. (Tora, „Devarim”, „Tavo”, 28:49 – 28:50)

Tevī sāk celties tādas egoistiskas īpašības, par kurām tu pat nenojauti. Tās iekaros tevi ar arvien jauniem egoistiskiem norādījumiem, un tu, neskatoties uz pretestību tām, tomēr pakļaujies. Un pakļaujoties tu kļūsti par vēl lielāku fanātiķi to izpildīšanā. Un tu to visu apzinies. (vairāk…)

Sarežģītais ceļš līdz apziņai

Un noēdīs viņš tavu lopu augļus un tavas zemes augļus, līdz tu būsi iznīcināts, jo neatstās viņš tev ne maizi, ne vīnu, ne olīveļļu, ne tavu vēršu pieaugumu un tavu aitu pieaugumu, kamēr neiznīcinās tevi. (Tora, „Devarim”, „Tavo”, 28:50)

Cilvēks pakāpeniski sāks sarukt un redzēs, kā egoisms lēnām viņu nonāvē dzīves laikā, neatstājot neko svētu: ne ģimeni, ne bērnus, ne mazbērnus. Viņam pazūd saikne ar viņiem, un viņš sāk just, kas tas viss nav viņa. (vairāk…)

Ar ko sākas brīvā griba?

Jautājums: Par kādu brīvo gribu var domāt, ja tiek runāts par sava ego vergiem, esošiem bezsamaņā, Radītāja pārvaldītiem? Vai pirmo reizi atverot kabalas grāmatu, es arī iegūstu brīvo gribu?

Atbilde: Kad jūs tikai atved mācīties kabalu, jums vēl nav nekādas brīvās gribas. (vairāk…)

Kā attīstīt „punktu sirdī”?

Jautājums: Es dzirdēju, ka mēs visi esam vienas Ādama dvēseles daļiņas, un katrā ir dzirkstele no tās, kura tiek saukta par punktu sirdī. Kas ir šis „punkts sirdī” un kā to attīstīt?

Atbilde: Mēs visi esam viena vēlme. Šī milzīgā vēlme sadalījās daudzās daļās, un katra daļiņa nonāca ķermenī: tavā, viņa, manā… Un mūsu ķermeņi nodala šīs kopīgās vēlmes daļiņas vienu no otras. Es gribu kaut ko vienu, tu – otru, bet viņš – trešo, tāpēc ka mūsu ķermeņi valda un pavēl vēlmei, ko tai gribēt. (vairāk…)

Hanuka – robeža starp tuksnesi un Izraēlas Zemi

Robeža pie ieejas uz līmeni „Izraēlas Zeme” tie saukta „Hanuka”, jo mēs izlabojam sevi līdz stāvoklim, kad jau varam strādāt ar savām vēlmēm. Vēlme ir „racon” no vārda „erec”, „zeme”; Izraēla – tieši pie Radītāja.

Tuksneša pāriešana nozīmē tuvošanos Hanukai. Pēc uzvaras pār „grieķiem” mūsos sākas ieeja Izraēlas Zemē. Tāpēc Hanuka iemieso sevī robežu starp tuksnesi un Izraēlas Zemi. (vairāk…)

Sirds un „punkts sirdī”

Jautājums: Kas ir sirds? Ar ko atšķiras „punkts sirdī” no sirds?

Atbilde: Sirds ir mūsu egoisms, taču punkts sirdī ir tiekšanās uz Radītāja, uz atdeves īpašību, kas mūsos ir iemiesota jau sākotnēji, citādāk mēs nespētu uztvert mūsos notiekošās izmaiņas.

Tieši tāpēc, ka mēs sastāvam no divām daļām – sirds un „punkts sirdī”, pamatojoties uz šīm divām pretējām īpašībām, iespējams sākt saprast, kurp mēs dodamies, kādā veidā spējam pacelties virs sevis, virs sirds uz „punktu sirdī” vai otrādi.

No nodarbības krievu valodā, 02.04.2017.

Avots krievu valodā

Kongress: orientēts uz visiem

Jautājums: Kādā veidā uzvesties kongresā, lai gūtu maksimālu labumu?

Atbilde: Vienkārši aizmirst par sevi un nepārtraukti būt kopīgā vienotībā, lai justu kopīgu saiknes kodolu, kopīgu domu, kopīgu vēlmi.

Jautājums: Uz ko jūs kongresā orientējaties: uz jaunajiem vai uz vecajiem studentiem?

Atbilde: Ne uz vienu. Es orientējos uz cilvēku saikni.

Kongresā nav nepieciešams sarežģīts materiāls. Kongress nav mācības, bet gan apvienošanās. Tāpēc visiem būs absolūti saprotams gan tas, ko es stāstīšu, gan tas, ko nepieciešams darīt. Tikai katram pēc viņa līmeņa un atkarībā no tiem personīgiem garīgiem stāvokļiem, kuros viņš atrodas.

No nodarbības krievu valodā, 19.02.2017.

Avots krievu valodā

Rabaša raksti

Rabašs ir īpaša dvēsele, kura savos rakstos atklāja cilvēcei metodiku, kādā veidā cilvēks var nonākt Augstākajā pasaulē.

Atceros, ka es viņam to pat teicu. Tas bija manu studiju sākumā. Rabašs painteresējās, kāds ir mans viedoklis par viņa rakstiem un es tos jūtot padziļināti atbildēju: „Jūs darāt kaut ko absolūti jaunu, kas pasaulē nekad nav bijis”. (vairāk…)