Category Archives: Ekonomika un finanses

Vai esmu nokavējis?

Jautājums: Pieņemsim, es ar saviem biedriem dibināju uzņēmumu. Es – šī uzņēmuma direktors, viņi – mani vietnieki. Starp mums ir draudzīgas attiecības, un viņi var atļauties nokavēt sēdes uz 5 – 10 minūtēm. Taču es ļoti cienu disciplīnu. Kā rīkoties? Ko jūs ieteiktu? Vai viņi ir jāsoda?

Atbilde: Es domāju, ka 10 minūšu kavējumam nav lielas nozīmes. Cilvēkam ir jājūt, ka pret viņu izturas saudzīgi un viņu sapratīs, bet viņam, savukārt, tas, protams, ir jākompensē.

Sodīt var tikai par nevērīgu attieksmi pret kolektīvu, biedriem, uzņēmumu, tā īpašumu; par necilvēcīgu, neģimenisku attieksmi pret cilvēkiem un iekārtām. Katram ir jājūt, ka kolektīvs ir viņa ģimene. Vai tad viņš tā uzvestos savā ģimenē? Vai ģimenes gods, tās labklājība stāv augstāk par visu, vai nē? (vairāk…)

Kā pusē ir veiksme?

Jautājums: Kāpēc pēdējā laikā ļoti veiksmīgi ir tie biznesmeņi, kuriem nav izglītības? Kur slēpjas viņu spēks? Kāpēc labākos rezultātus reizēm sasniedz vadītāji, kuriem nav pieredzes un pat zināšanu?

Atbilde: Tas notiek tāpēc, ka vecā lineārā, egoistiskā saiknes sistēma „tu man, es tev”, tas ir, tīri kapitālistiskā sistēma, pārstāj strādāt. Pasaule ienāk integrālajā savstarpējā saiknē, kurā visi saistīti ar visiem, tāpēc ka caur piecu pazīstamu cilvēku ķēdi katrs cilvēks uz Zemes ir saistīts ar visiem pārējiem.

Šādā sistēmā iepriekšējās iemaņas jau nenostrādā – vajadzīgas citas, kas balstītas uz sapratni vai vienotības sajūtu starp cilvēkiem. Tāpēc pirmajā vietā izvirzās nevis staļiniskie stingrā presinga principi, ne arī amerikāniskie, kas balstās uz konkurenci, bet gan savstarpējās saiknes principi. (vairāk…)

Pirmā bezdelīga

Pasaule virzās uz to, lai pilnībā „pārformatētos”. Pakāpeniski izzudīs visas liekās specialitātes, ražošanas, paliks tikai vitāli nepieciešamais. Esam pārdzīvojuši patēriņa kalngalu – cilvēki zaudē vēlmi, lai iegādātos jaunas preces, zūd uzkrāšanas tieksme. Daudzus vairs neinteresē ne mode, ne fasoni, ne īpašas preces. Viņi pārstāj just, ka tas uzlabo viņu garastāvokli, attieksmē pret viņiem izraisa apkārtējo cilvēku cieņu vai sajūsmu. Tas viss jau ir pagājis.

Mūsu egoisms, attīstoties ne vien kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi, noved mūs pie pilnīgi cita stāvokļa – pie jaunas dzīves kvalitātes, kad mūsu fiziskajam ķermenim nepieciešams tas, kas tam ir veselīgs un nes labumu: mazliet sporta, pareizs uzturs, normāla ģimene. Pakāpeniski atgriežas sajūta, ka tieši tas mums pietrūkst, ka nerimstoši dzenoties pēc patēriņa, esam pazaudējuši visu.

Jaunā integrālā sistēma, kas homeostāzē ar dabu padara mūs integrālus, izraisa nepieciešamību atstāt tikai nepieciešamākās ražotnes un tirdzniecības saiknes. Dabiski, ka šajā saiknē pieaugs bezdarbs. (vairāk…)

Integrācija, no kuras neizvairīties

Jautājums: Kas ir „apaļais” egoisms?

Atbilde: Mūsdienās visa cilvēce kļuvusi par kopēju globālu savstarpēji saistītu sistēmu. Visās jomās izpaužas mūsu atkarība vienam no otra: biznesā, kultūrā, saskarsmē, politikā, ekonomikā. Taču mēs neprotam ar to strādāt, jo paši par sevi esam mazi individuāli egoisti. Šobrīd, kad mēs ienākam jaunā sistēmā, mēs nesaprotam tās likumus, tāpēc ka no lineārās, diskrētās sistēmas pārejam uz analogo.

Diskrētajā sistēmā viss atkarīgs tikai no manis, no manām rīcībām, bet savstarpēji noslēgtajā, savstarpēji atkarīgajā sistēmā no manis nav daudz atkarīgs. Sanāk, ka tiešā, diskrētā attieksmē pret manu uzņēmumu, biznesu, es redzu, ka esmu atkarīgs no vairums faktoriem un tos visus nespēju paredzēt. (vairāk…)

Uz jauno pasauli – ar kvalitatīvu lēcienu

Mēs nevaram runāt par konkrētu nākotnes sabiedrības tēlu, jo tas pastāvīgi mainīsies, transformēsies.

Līdz ar audzināšanu, līdz ar dabisko, nepiespiesto visas megapolises reorganizāciju izzudīs nevajadzīgie uzņēmumu, ražošanas atkritumi, pārtrauksies apkārtējās vides piesārņošana.

Pakāpeniski atmirs viss liekais, gluži kā iztek visi liekie tauki, kuri nevienam nav vajadzīgi, tie tikai kaitēja gan patērētājiem, gan ražotājiem un arī ekoloģijai. Savā dzīvē un patēriņā mēs kļūsim optimāli, racionāli. To diktē tikai mūsu pareizā mijiedarbība. Tāpēc visa pamatā ir tikai integrālā audzināšana.

Šāda transformācija būs pastāvīga. Attiecīgi tam, kā mēs arvien vairāk un dziļāk nodarbosimies ar savstarpējo „iekļūšanu” viens otrā, savstarpējo apvienošanos, integrāciju, savstarpējo galvojumu, kad ikviens pūlēsies jebkādā veidā iekšēji atbalstīt citus, tad kļūs redzams, ko un kā darīt. (vairāk…)

Recidīvs bez panikas

Viedoklis (Kristīna Lagarda, SVF direktore): ASV un Eiropas pasaules ekonomikas atveseļošanās nav gaidāma. Tuvojas neizbēgams 2008. gada vispasaules krīzes recidīvs. Starptautiskā Valūtu fonda un Vispasaules bankas vadītāji, tāpat kā vairums normālu cilvēku, nespēj atbrīvoties no jaunu globālo nepatikšanu priekšnojautām.

Replika: Sākas likteņa, augstākās vadības apzināšanās, iespējas trūkums vadīt notikumus. Cilvēce sāk pieliekt galvu, „nokāpt no koka”, zaudēt lepnību un sajūtu, ka tā atrodas augstāk par notiekošo.

Tādā veidā pakāpeniski cilvēce sāks sajust, ka ne jau cilvēks atrodas augstāk par dabu un var darīt visu, kas ienāk prātā, bet gan daba ir augstāka un visu dara saskaņā ar savu plānu. Bailes, nenoteiktība ātri atgriezīs pie samaņas cilvēciņus, kas aizrāvušies savās rotaļās. Žēl gan, ja par to būs jāmaksā ar asins izliešanu un ciešanām. Sevi pielīdzināt Dabai, meklēt ar to harmoniju – lūk, vienīgais cilvēces uzdevums. Šajos meklējumos cilvēce nonāk jaunā dimensijā…

Avots krievu valodā

Hiperinflācija pastums pasauli uz raganu medībām

Viedoklis (D.Grejs, bankas SocGen stratēģis): ASV neprātīgā finanšu politika var novest pie situācijas, ka nākamās desmitgades mums nesīs Lielo Nekārtību.

Vēsture daudzkārt demonstrējusi, ka valūtas devalvācija noved pie sociāliem satricinājumiem un nesaskaņām – sociālās nekārtības iezīmes jau redzamas: 99% apsūdz 1%, 1% apsūdz 47%, privātais sektors apsūdz valsts sektoru, jaunie – padzīvojušos, visi apsūdz bagātos.

Mēs dzīvojam kredītu hiperinflācijas laikmetā, kas izdomāta, lai bagātinātu bagātos uz nabago rēķina. Plaisa starp bagātajiem un nabagajiem aug. Katru reizi, kad rodas hiperinflācija, vēsturē notikuši sociālie satricinājumi – Senajā Romā, revolūcijas laikā Francijā, Veimāras Vācijā. Britānijā, 17. gadsimta sākumā, uz hiperinflācijas fona tika aizdegti inkvizīcijas ugunskuri – tika sadedzinātas raganas…

Replika: Arī mūsdienās cilvēce nav mainījusies. Līdz brīdim, kamēr neesam izlabojuši savu dabu, mēs, apgaismotā cilvēce, esam gatavi uz giljotīnām un ugunskuriem. Līdz tam nav atlicis daudz laika, neprātīgā naidā valstis un tautas, reliģijas un konkurenti ķersies iznīcināt visus nevienādos, attīrīt telpu, atbrīvoties no spiediena…

Cilvēcei ir tikai neliela iespēja nonākt pie savas obligātās, paredzētās apvienošanās mierīgā ceļā – apgūstot integrālo izglītību un audzināšanu. Vai cilvēki spēs piegriezt vērību šai iespējai, vai arī virzīsies savu egoistisko tieksmju varā…?

Avots krievu valodā

Tuvojas jauna globālā krīze

Paziņojums (Deutsche Bank analītiķi): Pats briesmīgākais pasaules finanšu krīzes etaps mums vēl priekšā. Tas sāksies, kad būs beigušies centrālo banku programmu, kas virzītas cīņai ar krīzi, darbības termiņi. Valsts līdzekļi ir izsmelti, krīze neizbēgama. Viss atkarīgs no tā, cik ilgi būs iespējams samierināties ar neizsīkstošo naudas drukāšanu. Vērienīgās naudas iešprices nebūt nav novedušas pie ekonomiskās izaugsmes palielināšanās, tikai nodrošinājušas nelielu atpūtu, bet problēmu tās viennozīmīgi nav novērsušas.

Replika: Vai tiešām mēs nespēsim darīt zināmu analītiķiem iespēju izmainīt pasaules ekonomiku caur izmaiņām sabiedrības atiecībās?

Cik gan ciešanu nāksies pārdzīvot pasaules tautām, kamēr politiskās un ekonomiskās varas apzināsies vienīgo iespēju krīzes izlabošanai – caur sabiedriskajām atiecībām. Par to runā gandrīz visi zinātnieki, bet viņos, kā parasti, vara nevēlas ieklausīties, bet rīkojas sava šaurā egoisma ietvaros.

Avots krievu valodā

Kāpēc FRS nespēj novērst krahu?

Viedoklis (G. Sammers, finanšu analītiķis):

Mēs nepārdzīvojām REĀLU krahu, kādu es biju gaidījis, tāpēc ka iejaucās Federālās Rezerves. Un kāpēc šoreiz visam jābūt savādāk?

Daži jauni nosacījumi:

1. Krīze, kas tuvojas no Eiropas, izvērsīsies daudz plašākā mērogā.

2. Federālās Rezerves uz šo brīdi ir toksiskas un nevar iesaistīties agresīvā kredītpolitikā.

3. Federālo Rezervju līdzekļi ir iztērēti, un FRS var tikai paziņot par milzīgu naudas programmu, kas izsauks krīzi pati par sevi. (vairāk…)

Faraona piramīda

Viedoklis (S. Perezvencevs, vēstures zinātņu doktors, profesors): Galvenie mūsdienu globālās krīzes parādību cēloņi sakņojas garīgajā un tikumiskajā jomā. Mūsdienu sabiedrības veiksmīgas funkcionēšanas galvenais noteikums ir nevaldāma patērēšana. Tas piespiež parastus cilvēkus, bankas, kompānijas, valstis dzīvot uz kredīta, tas ir, iedzīvoties parādos.

Uz pastāvīgi pieaugoša patēriņa rēķina aug plašumā preču un pakalpojumu tirgus. Tiem, kuri pirmie ir sākuši dzīvot uz kredīta, strauji paaugstinās dzīves līmenis. Viņi iegūst ekonomisku un politisku ietekmi, lai uzspiestu tādu pašu dzīves stilu – tā izveidojās “globālā ekonomika” – patērētāju sabiedrība vispasaules mērogā.

Taču šī “globālā ekonomika” pēc būtības ir tradicionālā “piramīda”, kuras veiksme ir atkarīga no arvien jaunu dalībnieku iesaistīšanas “piramīdas” ekonomiskajās attiecībās, uz kuru rēķina piramīdas organizatoriem ir iespējas palielināt savu labklājību un politisko ietekmi. (vairāk…)