Pilnība ir virzība uz harmoniju

Jautājums: Vinstons Čērčils sacīja: „Pilnveidoties nozīmē mainīties, būt pilnīgam nozīmē mainīties bieži”.

Vai pilnība un harmonija ir viens un tas pats? Proti, vai īstenā pilnība ir harmonija?

Atbilde: Pilnība ir iespēja nepārtraukti justies spējīgam virzīties uz harmoniju. Harmonija pati par sevi ideālā ir nesasniedzama, tas nozīmē visa galu – Universa sastingšanu, ja vien var to šādi iztēloties. Tāpēc mums pilnība ir tajā, ka mēs spējam virzīties uz šādu harmoniju.

Pilnība ir ceļš uz to, lai visu apstādinātu. Šādi notiek, kad visas pasaules daļas, Visums un vispār viss atrodas tādā stāvoklī, kad neviens nevēlas mainīt savu stāvokli, tāpēc ka katrs atrodas pilnībā. Tad arī sistēma atrodas pilnībā.

No TV raidījuma „Kabala ekspress”, 18.11.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: