Kā iemīlēt šo pasauli?

Replika: Aleksis raksta: „Šorīt jūs paklausījos un devos uz darbu. Taču, tiklīdz izbraucu no mājām, uzreiz sastapos ar rupjību uz ceļa. Darbā tevi tikai „izspiež”, lai gūtu lielāku peļņu. Mums visa vienmēr ir par maz un nepietiekami. Ikviens domā, ka viņam ir taisnība. Iesakiet, lūdzu, kā iemīlēt šo pasauli?”

Atbilde: Šo pasauli var mīlēt tikai kā pakāpienu uz nākamo pasauli, bet iemīlēt šo pasauli nekādi nevar un nav jau arī par ko.

Jautājums: Tātad tas ir kā pakāpiens?

Atbilde: Protams. Ja tu atdod sevi tikai šai pasaulei, tad labāk nepiedzimt.

Taču, ja šo pasauli uztver kā starpposmu, tad tu to novērtē. Ja tu precīzi zini, kā to izmantot – cik nu tas izdodas, jo tas nav vienkārši, tad patiešām var kaut ko sasniegt.

Replika: Taču nepieciešams līdz tam nonākt – ka ir cits mērķis, nevis vienkārši iekārtoties šajā pasaulē.

Atbilde: Ja es saku, ka tas ir starpposms un tikai pirmais pakāpiens, tad jā. Galvenais ir atrauties.

Jautājums: Tad uz kādu mērķi parastam cilvēkam jātiecas?

Atbilde: Nav parasta cilvēka. Ir tādi, kuriem vairāk veicas, mazāk veicas tajā, lai saprastu šo pasauli un izveidotu no tās pakāpienu, kas viņus pacels Augstākajā pasaulē. Principā viesiem ir šī iespēja, un katrs kādreiz šo iespēju iegūst.

Īsāk sakot, šī pasaule ir laba tikai ar to, ka tā var būt kā prelūdija un pakāpiens – tramplīns uz nākamo stāvokli. Nākamais stāvoklis mums nav jāgaida pēc nāves. Nākamais stāvoklis ir nākamais pakāpiens, kad mēs, būdami šajā pasaulē, jau atklājam nākamo pasauli.

Jautājums: Kāda ir nākamā pasaule? Uz ko man tiekties?

Atbilde: Nākamā pasaule ir tāda, kad tu atklāj, ka katra minūte, katra kādu parādību, darbību, spēku izpausme, – tas viss tikai tādēļ, lai tevi tuvinātu īstenības atklāsmei.

Īstenība ir tajā, lai atklātu Radītāju.

Jautājums: Kas man ir „Radītājs”?

Atbilde: Radītājs ir visu to spēku kopums, kas izpaužas kā pilnība.

Jautājums: Kad saka tādu frāzi „absolūta mīlestība”, ko ar to domā?

Atbilde: Absolūta mīlestība ir tad, kad tu sāc izzināt tādu stāvokli, kad tev visi savstarpēji pretēji spēki ir savstarpēji papildinoši.

Jautājums: Tātad, kā jūs sakāt: spēki ir vēlmes. Visas manas vēlmes: naids, mīlestība, vēl kaut kas, tās viena otru it kā papildina. Vai to dēvē par absolūtu mīlestību? Vai to var dēvēt par pilnību?

Atbilde: Jā, bet lieta tāda, ka šeit nav tikai spēki, bet gan pacelšanās virs sevis, sevis un otra savstarpēja papildināšana, kad tu atraujies no sevis un iekļaujies otrā. Tātad tas nav vienkārši spēks, tās ir tādas emocijas, kas veidotas uz pretrunām, un tāpēc tās tik daudz atklāj.

Tomēr jebkurā gadījumā tas viss ir saistībā ar cilvēku. Taču, kas nav saistīts ar cilvēku – mēs nesaprotam, mēs nezinām.

Replika: Jūs nepārtraukti sakāt: tieši pretējas vēlmes, tieši pretēji spēki.

Atbilde: Citādāk mums nav par ko runāt, mēs neko nejustu. Ja nav pretstatu, kas atrodas savstarpēji kaut kādā stāvoklī, tad mums nav ko teikt.

No TV raidījuma „Jaunumi ar Mihaelu Laitmanu”, 27.12.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed