Kāpēc neizdodas iežēlināt Radītāju

Paceļoties arvien augstāk uz radīšanas mērķi, mums atklājas arvien lielāks un agresīvāks egoisms. Kā sacīts: „Jo augstāks cilvēks, jo lielāks viņa egoisms”. Un mēs šo egoistisko vēlmi izlabojam un tādējādi paceļamies augstāk.

Pacelties iespējams tikai kāpjot sasisto vēlmju kalnā, kurš palicis no grēkā krišanas ar Laba un Ļauna Atzīšanas koku, tas ir, no Ādama Rišona sistēmas sašķelšanās. Radītājs ar nolūku sašķēla šo sistēmu, lai dotu mums materiālu darbam un izlabošanai.

Taču, ja kritums nebeidzas, bet tikai pastiprinās, tas nozīmē, ka neesmu to pietiekami izlabojis. Nepieciešams kopā ar visu kritumu vēl vairāk iekļauties desmitniekā un ar kopīgiem spēkiem censties no šī krituma pacelties.

Šādi notiek virzība: kritums un pēc tam pacēlums tajā pašā augstumā, tad vēl dziļāks kritums, vēl augstāks pacēlums, iekams mēs iziesim visdziļāko kritumu un pēc tā pacēlumu maksimālā augstumā – galīgā izlabotā stāvoklī.

Tāpēc mums nepieciešams arvien vairāk nostiprināties grupā, lai mācētu pacelties pa augšupejošiem pakāpieniem un pēc iespējas mazāk kavēties kritumos.

Taču, ja esmu izdarījis visu iespējamo, tomēr tā arī nespēju iziet no krituma, tas nozīmē, ka Radītājs man rāda, ka šeit trūkst lūgšanas.

Eksistē divi nosacījumi, lai paceltos:

  1. Saikne ar grupu.
  2. Palīdzība no augšienes.

Un, lai saņemtu palīdzību no augšienes, nepieciešams no krituma raidīt augšup lūgšanu – MAN, un saņemt no augšienes palīdzību – MAD. Un tad man būs spēki, lai paceltos.

To visu nepieciešams realizēt grupā. Taču, ja cilvēks neatrodas grupā un nespēj raidīt augšup MAN kopā ar biedriem, tad viņš nesaņems no augšienes palīdzību – MAD un nespēs pacelties. Un tad viņš vienkārši novirzās no šīs trajektorijas un atgriežas vecajā stāvoklī. Cilvēks bez saiknes ar grupu nepaceļas uz augšējo pakāpienu.

Un tāpēc viņš paliek savā egoismā un visu tajā izsver, nolādot skolotāju, grupu un Radītāju. Taču būtu varējis veikt pareizu aprēķinu, lai saprastu, kāpēc ar viņu šādi notiek, ka nepieciešams strādāt ar savu egoismu katru dienu.

Pacēlumam nepieciešams speciāls lifts: saikne ar grupu un vēršanās pie Radītāja. Es ieeju liftā, tas ir, ieeju grupā un vēršos pie Radītāja, un Viņš paceļ ne tikai mani, bet mūs visus kopā.

Kabala mums skaidro dabas likumus. Mēs tiem piekrītam vai nē, tomēr tos nav iespējams mainīt. Ja vēlies virzīties uz priekšu, tad apgūsti un pildi šos likumus. Taču, ja mēs nemācāmies dabas likumus tāpēc, lai tos pildītu, tad nekas nepalīdzēs. Radītājs šajos likumos neko nemainīs. Mums neizdosies Viņu iežēlināt un ieprasīt mainīt dabas likumus – tā nekad nav bijis un nebūs. Tāpēc, ka Radītājs – Viņš pats ir daba.

No nodarbības, no grāmatas „Šamati” 10 raksta„, 30.09.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: