Kad no cilvēka tiks atprasīts?

Replika: Džonatans Svifts sacīja: „Par visām izpriecām un izklaidēm mums pilnībā atdarīs ar ciešanām un skumjām – tas ir tāpat, kā pirms laika izšķiest uzkrāto ietaupījumu.”

Atbilde: No kabalas viedokļa, tas gluži tā nav. Tāpēc, ka, ja cilvēks piedzimst ne pēc savas gribas, neizvēloties ģimeni, un saņem lielisku audzināšanu, neko sev neliedzot, jo tāda ir viņa ģimene un viss pārējais, tad tu no viņa neko nevari prasīt. Tādu viņu izveidoja pēc augstākā nodoma.

Jautājums: Viņam nav nekādas brīvības?

Atbilde: Protams nav. Tāpēc par to viņam nav jāatbild. Taču pēc tam, kad viņam rodas precīza, noteikta iespēja sākt sevi pārveidot, tad par to no viņa tiks prasīts. Taču tikai atbilstoši tam kādā mērā viņam patiešām bija dota šī iespēja.

Visi cilvēki, kuri eksistē mūsu pasaulē no bagātiem līdz nabagiem, no veseliem līdz slimiem, vienalga kādi – kā viņi eksistē tā arī eksistē. Pret viņiem nevar būt nekādas pretenzijas.

Jautājums: Tomēr mēs vienalga izvirzām pretenzijas? Kādā veidā mēs tiesājam cilvēkus?

Atbilde: Lūk, tā ar savām tiesām tu arī tiesā. Izdomāji tiesas un tiesā. Taču kā tu vari tiesāt cilvēkus? Par ko?! Par to, kas manī viss ir no Radītāja, kurš mani šādā veidā radīja un no vecākiem, kurus izveidoja Radītājs, lai viņi mani šādi ietekmētu?

Nu, un kas es esmu? Kur man ir mans punkts – mans brīvības punkts, kuru es varu lietot, lai no tā sevi izaudzinātu? Kā es varu zināt – kā? Un kāpēc, lai tā būtu?

Kas cilvēkā ir tāds, kas viņam nav dots no dabas? Un kā viņš var sevi mainīt? Ja man sevi jāmaina, man ir nepieciešams pārslēdzējs.

Un kāda izvēles brīvība ir cilvēkam? Kur? Nav izvēles brīvības. Tu nevari norādīt uz kādu viņa brīvu kustību, brīvu vēlmi, brīvu domu, kuru viņš būtu saņēmis nevis no kāda, nevis no kaut kā, bet ka tā būtu radusies no ne kurienes. Nav tāda! Tāpēc cilvēks ir nebrīvs.

Replika: Tas ir, daba mani ir radījusi, un daba mani ved no sākuma līdz pat kapa malai?

Atbilde: Absolūti visā! Un vēl ar brīvības ilūziju!

Replika: Šeit tad arī daba ar mani spēlējas, dodot man brīvības ilūziju?

Atbilde: Speciāli, lai tu justos kā cilvēks.

Brīvība parādās tikai tad, kad cilvēkā rodas vēl viens spēks, augstākais spēks, kurš sāk darboties pretēji viņa pasaulīgajam spēkam. Un tikai atšķirībā starp tiem, atstatumā starp tiem cilvēks spēj gūt neatkarību no abiem spēkiem un nostāties savā izvēles brīvībā. Tikai tad, ja ir nepieciešamība pēc dzīves jēgas.

Dzīves jēga tiek atklāta tikai neatkarības meklējumos. Un nevis tajā, lai līdzinātos citiem, kuri bagātāki, kuru kādi. Neņemt no citiem nekādu piemēru. Man nepieciešams – „es”. Mans „es”.

Jautājums: Kurš ir pavisam cits, nekā bagātajam vai nabagajam?

Atbilde: Kaut uz neapdzīvotas salas. Tikai, lai es atrastu sevi.

Jautājums: Ar to sākas cilvēka meklējumi?

Atbilde: Jā. No tā, ka viņš saprot, ka nav brīvs, viņš sāk meklēt: kas ir brīvība? Viņš sāk saprast, ka brīvība vispirms ir pacelšanās virs sava egoisma, kurš viņu pilnībā piepilda, pakļauj sev. Un, lai gan cilvēks nespēj atbrīvoties no šī egoisma, – tomēr viņš vēlētos.

Kad cilvēks nespēj, bet vēlas, tad viņš atrod iespēju, kā sev pievilkt nepiederošu spēku, kurš, pat par spīti viņa centieniem palikt egoismā, viņu no tā izvilks. Es Nevēlos iziet no egoisma, bet daru tā, ka jeb kurā gadījumā šis augstākais spēks mani izvelk. Šeit ir tāds interesants pavērsiens! Taču tas ir lieliski.

Jautājums: Proti, es nonāku līdz stāvoklim, kad vairs nevēlos iziet no egoisma?

Atbilde: Protams, nevēlos! Neviens nevēlas! Visos garīgajos līmeņos neviens nevēlas.

Jautājums: Cilvēks tik ilgi uz to gāja, kāpēc viņš nevēlas?

Atbilde: Kā viņš gāja? Viņš neko neapzinājās. Taču tagad, kad atklājas, kādā mērā viņš viss ir egoismā, viņš nespēj. Kā viņš var no tā šķirties?

Jautājums: Tātad šis egoisms viņam ir ļoti dārgs?

Atbilde: Jā. Tās visas ir iziešanas no Ēģiptes mocības, Sarkanās jūras pāriešana.

Jautājums: Un kā tas notiek?

Atbilde: Tas notiek tāpēc, ka tu dari tādas pavisam neprātīgas darbības, un tās tevi izvelk. Taču pēc tam: ”Es negribu, negribu!” – bet jau ir par vēlu.

No TV programmas „Jaunumi ar Mihaelu Laitmanu”, 18.05.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: