Dzīves filmas scenārijs

Sākotnējā radīšanas darbībā jau pašā saknē ir ielikts viss, kas turpmāk notiks. Katrā vēlmē, kas atklājas jau eksistē ieliktā programma, tas ir, atklājas nevis vēlme, bet gan informatīvs ieraks, „rešimo”.

Šie informatīvie gēni parādījās pasauļu izplatīšanās rezultātā no Bezgalības pasaules caur visiem garīgajiem līmeņiem, parcufim, pasaulēm, sefirot līdz tie nonāca līdz mūsu pasaulei.

Un tādēļ katra vēlme, kas mūsos atklājas sevī satur informāciju, datus, ziņas par visām pasaulēm, taču mikroskopiskā mērogā. Līdzīgi tam, kā sēklas piliens satur visu informāciju par cilvēku, kurš no tās piedzims un izaugs.

Ja vien mēs mācētu atšifrēt sēklas piliena datus, tad no turienes noskaidrotu visu procesu, kuru cilvēkam jāiziet, visu viņa likteni, visu dzīvi. Pēc datiem, kuri ņemti no sēklas piliena, varētu izveidot veselu filmu, parādošu, kas notiks ar šo cilvēku. Viņam tas viss būs jārealizē praksē, taču potenciālā veidā viss jau ir ielikts rešimo, kas atrodas sēklas pilienā.

Jebkuram stāvoklim, kas mums atklājas, bija jāatklājas. Mums ir jārūpējas tika par to, lai iekļautos desmitniekā un piesaistītu gaismu, kas atgriež pie avota. Un tad gaisma iedarbosies uz desmitnieku un izveidos mūsu dvēseli: sistēmu, kurā mēs atklāsim savu garīgo stāvokli.

Tas viss jau eksistē: gan rešimo, gan gaisma, kura mums jāpiesaista, kura iedarbosies uz citiem. Mēs it kā paši šo filmu izrādām un izdzīvojam, jo vairāk mēs atmodinām augstāko gaismu, lai tā iedarbotos uz grupu, jo ātrāk grupa izmainīsies, atklājot visu garīgo procesu, kas man ir jāiziet. Tas būs ļoti aizraujošs seriāls.

Rešimo ir iekodētas visas detaļas. Informatīvais gēns, kas nolaižas mūsu pasaulē no Bezgalības pasaules caur visām pasaulēm un visiem stāvokļiem, satur visu informāciju par to ceļu, kas mums ir jānoiet no apakšas uz augšu – atpakaļ Bezgalības pasaulē.

Desmitniekā katra biedra rešimo ir daļa no visa desmitnieka rešimo. Nav nekā nejauša.

Ar lūgšanas palīdzību mēs atmodinām gaismu tiem rešimo, kuri mūsos mostas arvien vairāk un vairāk. Mēs it kā gaismas ietekmē attīstām fotogrāfiju, un ik reiz atklājam savu jauno formu, kura ir arvien garīgāku. Šādi mēs atklājam jaunas pasaules un visa veida izmaiņas.

Pašlaik mēs atrodamies vissīkākajā egoistiskā rešimo, niecīgā un bloķētā, no kura nekas nav redzams. Mēs pat nespējam iztēloties, cik bagāta ir garīgā pasaule savā pirmajā līmenī – tā ir miljardiem reizes lielāka par šo pasauli: sapratnē, apziņā, uztverē un sajūtās.

No rīta nodarbības 12.10.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed