Cietsiržu savienošana

Siržu savienošanās – tā ir sajūta, ka mēs atrodamies vienā sirdī: saprotam viens otru, jūtam, mums ir viens mērķis un ir tikai viens spēks, kurš mūs vada. Taču savienošanās priekšnoteikums ir saprast sevī, ko nozīmē atšķirtība.

Viens neeksistē bez otra, pretstati viens otru atbalsta. Divām īpašībām nepieciešams būt kopā: Radītājs un radība, vēlme baudīt un vēlme atdot. Tad mēs vienu jūtam uz otra fona.

Taču vienu īpašību: tikai vēlmi baudīt vai tikai vēlmi atdot mēs neesam spējīgi ievērot. Tādēļ mums jāsajūt, ka mūsu vienotībā ir ietvertas divas pretējas īpašības.

Vispirms jāpateicas Radītājam par to, ka visi kontinenti, visi cilvēki visā pasaulē tagad atrodas vienādā stāvoklī. Radītājs dod mums gan garīgo, gan materiālo stāvokli. Ne kas tāds vēl nekad nav bijis. Mūsu materiālā pasaule sāk sasaistīties ar garīgo pasauli un tā jau patiešām ir Mašiaha darbība, kas izvelk šo pasauli uz Augstākās pasaules pakāpiena.

Tāpēc jābūt vairāk saistītiem sirdīs, nodomos, vēršoties lūgšanā pie Radītāja. Un šādi mēs attīstīsim mūsu kopīgās jūtas. Tas viss atkarīgs no katra individuāla, neliela ieguldījuma.

Man ir akmens sirds, kura neko nejūt, bet es dzirdu, ka biedri jūt viens otru un tādēļ tiecos pie viņiem. Un šādi tiecas vēl otrs biedrs, un trešais – mūsu ir miljoniem! Nedrīkst palaist garām savu iespēju, noniecinot to, ko Radītājs mums dod.

Dienu no dienas jūs arvien vairāk sāksiet redzēt, kā mūsu grupa saņem svētību no augšienes, pacēlumu, izpratni, saikni ar Radītāju. Radītājs aizpilda starp mums radušos tukšumus, kurus paplašināja vīruss, paverot mums iespējas garīgi attīstīties.

No rīta nodarbības 07.04.2020

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed