Sievietes garīgā loma, 3. daļa

Nosliekt kausu uz labā pusi

Taču, ja cilvēkam ir tikai saņemšanas spēks un nav atdeves dzirkstis, tad viņš nespēj izdarīt izvēli, lai atgrūstu ļauno un izvēlētos labo, tāpēc ka šādā gadījumā viņam nav spēka, kas spētu nosliekt kausu uz labā pusi. (Rabašs, „Dargot sulam”, 294. „Tieši no vīrieša un sievietes”)

Vissvarīgākais ir atdeves īpašība. Mums nepieciešams to maksimāli attīstīt un atbilstoši tai lietot sievišķo saņemšanas īpašību, lai mums vienmēr būtu iespēja pacelt atdeves īpašību virs saņemšanas īpašības. Tad mēs spēsim saņemšanas darbības veikt dēļ atdeves.

Tāpēc tieši tad, kad šie abi spēki ir vienādi – saņemšanas spēks un atdeves spēks, – un tas ir visoptimālākais variants, tad cilvēkam ir vieta darbam un piepūlei, lai ar piepūles palīdzību spētu nosliekt kausu uz labā pusi.

Un šo darbību – kad kauss nosliecas uz labā pusi, dēvē par jaundzimušo. Tas ir, Radītājs dod dzīvības garu šai darbībai.

Šeit netiek runāts par atsevišķiem ķermeņiem, bet par vienu cilvēku, tāpēc ka katrā no mums ir sievišķā un vīrišķā daļa. Ja tās atrodas pareizā mijiedarbībā, kad cilvēks, strādājot ar sevi, izsauc sevī šādu augstākās gaismas iedarbību, ka visa viņa vēlme saņemt atrodas zem nodoma atdot, tad viņš darbojas pareizi, izlaboti.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: