Kabalas grupas mērķis, 4. daļa

Desmitnieka struktūra

Replika: Pēc Ābrama garīgo metodiku turpināja attīstīt Mozus. Viņš sadalīja ebreju tautu desmitniekos – nelielās grupās, kur katrs kaut kādā veidā varēja izpaust mīlestības un atdeves īpašību. Ilgu laiku kabalisti pat grāmatas rakstīja nevis pa vienam, bet desmitniekos, grupās.

Interesanti, ka desmitnieks šeit domāts nevis kā desmit fiziski ķermeņi, bet gan vēlmju kopums. Tāpēc divi cilvēki arī var skaitīties desmitnieks.

Atbilde: Desmitnieks ir pabeigta kopīga vēlme. Tādā veidā tika uzrakstīta Zoar Grāmata. Tāpēc, ka mēs atrodamies pēdējā paaudzē, noslēdzošajā izlabošanā, mums jāpacenšas izveidot tādu pašu grupu, kāda tā bija tiem, kas sarakstīja Zoar Grāmatu.

Jautājums: Jūs ar savu skolotāju arī bijāt desmitnieks, grupa?

Atbilde: Jā, taču tas bija pavisam cits stāvoklis, nevis kā tas ir šodien.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: