Dzīvība un nāve, 8. daļa

Dzīve pēc nāves

Replika: Dažādās mistiskās mācībās ļoti sīki izskaidrota dzīve pēc nāves. Reliģijās tas vispār ir vienkārši. Viņi apraksta šo pašu dzīvi, kas šeit, ar tām pašām problēmām. Tas ir, visu, kas cilvēkam pierasts šeit, viņi pārnes tur.

Taču, lasot kabalas avotus, ļoti grūti saprast, kas notiek. Praktiski nekur nekas netiek izskaidrots par dzīves riņķojumiem.

Atbilde: Ne tāpēc, ka kabalisti nevēlas paskaidrot, bet tādēļ, ka to nav iespējams izdarīt.

Taču pakāpeniski cilvēks pats pie tā nonāk un sāk sajust kādas kustības sevī, tāpēc ka viņā pa mazumiņam sakrājas izjūtas, zināšanas, visdažādākās aplēses.

Un atkal, kad tas rodas viņā pa īstam, viņš nevarēs nevienam neko pareizi izteikt. Tādēļ ir sacīts: „Un to, kas jums atklāsies, redzēsiet jūs un neviens cits.”

Jautājums: Tas nozīmē, ka nav iespējams cilvēkam izskaidrot, parādīt un izstāstīt par dzīvi pēc nāves?

Atbilde: Nē. Tomēr tā eksistē.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 14.01.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: