Vīrišķā un sievišķā sākotne, 3. daļa

No kā attīstījās vīrišķā un sievišķā sākotne?

Jautājums: Visa radība ir vēlme baudīt. Vēlme baudīt savā labā tiek dēvēta par „sievišķo sākotni”, taču par labu Radītājam – par „vīrišķo sākotni”. Kā to saprast?

Atbilde: Sievišķie un vīrišķie principi sākotnēji radībā neizpaudās, tāpēc ka radībai bija jāattīstās.

Līdzīgi kā mūsu Visums tika radīts no niecīgas enerģijas daļiņas, taču no augstākās klases, augstākā līmeņa enerģijas. Šīs enerģijas daļiņas bija pietiekoši, lai izveidotu visu, kas ir mūsu apjomā, ko mēs pat nezinām. Šis apjoms ir miljardiem reižu lielāks nekā tas, ko mēs šodien iedomājamies, ar visu, kas to piepilda.

Šo visu radīja neliela enerģijas daļiņa, kura no iepriekšējā līmeņa izlauzās mūsu līmenī.

Šī daļiņa sevī ietvēra visu – visas iespējamās pozitīvās un negatīvās īpašības, kuras pēc tam paplašinājās, attīstījās un kļuva savstarpēji pretējas. Taču tās visas izrietēja no viena punkta, kur šīs īpašības bija potenciālā stāvoklī un starp tām nebija nekādas atšķirības.

Tāpēc, ja mēs runājam par vīrieti un sievieti, tad viņu pirmtēls ir šāds punkts, šāds tēls dēvēts „Ādams”, kurā praktiski nebija ne vīrišķās, ne sievišķās daļas. Viņi eksistēja potenciālā un pakāpeniski attīstījās no šī objekta.

Mūsu pasaulē tas izpaudās pakāpeniskā radīšanas materiāla attīstībā, tas ir, nedzīvā, augu, dzīvnieciskā daba un cilvēki.

Kā tiek aprakstīts kabalā, tas notika caur starpposmiem – no nedzīvās dabas uz augu valsti, no augu uz dzīvniecisko un no dzīvnieciskās uz cilvēcisko, kurš attīstījās no pērtiķa.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 31.12.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed