Vīrišķā un sievišķā sākotne, 2. daļa

Kas ir „Ādams”?

Jautājums: Sākumā Radītājs radīja vienotu radījumu. Šis radījums vai programma tiek dēvēts par vienu vēlmi – „Ādams Rišons”. Vai arī šī vēlme sastāv no sievišķās un vīrišķās sākotnes?

Atbilde: Jā šīs abas sākotnes vienlaikus viena otru papildina un ir savstarpēji saistītas.

Jautājums: Alegoriski tiek sacīts, ka iesākumā tika izveidots tikai vīrietis – Ādams, pēc tam no viņa ribas tika izveidota sieviete. Kā to saprast?

Atbilde: Ļoti vienkārši. Radītājs ir atdeves īpašība. Mēs nevaram saprast, ko patiesībā nozīmē – ārpus mums. Taču, kad tas jau ir mūsos, tas tiek definēts kā vīrišķo un sievišķo īpašību apvienojums.

Jautājums: Kas tas ir par radījumu – Ādams?

Atbilde: Ādams – tās ir 10 sefirot. Dabiska, instinktīva vēlēšanās saņemt ar nodomu atdot. Šādā veidolā to var dēvēt par eņģeli. Proti, tā ir absolūti ideāla īpašība, ļoti maza, tāda, kas atrodas nulles stāvoklī, tas ir, nav ne saņemšanas, ne došanas.

Atšifrēt visu šo stāstu ir ļoti grūti, taču tas ir iespējams. Grāmatā Zoar un citās kabalas grāmatās ir skaidrots, ka runa ir par saņemošās un atdodošās daļas savstarpēju papildināšanu, kad tās praktiski nonāk līdz nullei.

Tāpēc Ādams, kā mēs runājam par šo sistēmu, tas nav cilvēks, tā nav būtne – tā ir īpašība, kas, nosacīti runājot, sevī ietver pozitīvo un negatīvo spēku, kuri ir savstarpēji saistīti, viens otru papildina. Šie spēki eksistē potenciāli. Šo spēku veidojumu dēvē par Ādamu.

Jautājums: Mēs mācījāmies par četrām gaismas attīstības stadijām. Kurā stadijā tika izveidots Ādams? Vai tam ir kāds sakars ar četrām stadijām?

Atbilde: Nē! Sākumā notika četru tiešās gaismas stadiju attīstība, pēc tam visu pasauļu radīšana: Ādams Kadmons, Acilut, Brija, Jecira, Asija. Un tikai pēc tam radās apstākļi, lai izveidotu sistēmu, kuru dēvē par „Ādamu”.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 31.12.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed