Monthly Archives: janvāris 2020

Ģimene un laulība, 2. daļa

Ģimene – pretstatu savienošanās

Jautājums: Ja ģimene ir divu pretstatu savienošanās, tas nozīmē, lai nodibinātu labu ģimeni, nepieciešams atrast pāri pretēju sev, lai iznāktu labākā savienošanās?

Atbilde: Nē, nav obligāti. Skatoties, par kādu līmeni ir runa. Ja mēs runājam par cilvēcisko, tas ir, dzīvniecisko, ķermeņa līmeni, tad šeit nevajag nekādus ekspromtus. Gluži pretēji, šeit jābūt līdzībai, un jo tuvāk, jo labāk. (vairāk…)

Ģimene un laulība, 1. daļa

Jauns radījums no diviem pretstatiem

Jautājums: Saskaņā ar kabalu cilvēks laulību nav radījis mākslīgi. Tā radusies, pamatojoties uz mūsu iedzimtajām īpašībām. Kāpēc divu pretstatu savienošanās rada kādu trešo, ko jaunu?

Atbilde: Mēs redzam, jo vairāk attīstīti dabas elementi, jo grūtāk tiem savienoties kopā. Toties, savienojoties, viņi rada individuālākas, attīstītākas, īpašas īpašības. (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 16. daļa

Reakcija uz mūsu sajūtām

Jautājums: Ja realitāte, kuru es sajūtu, ir tikai mana iekšējā reakcija, kādā veidā es spēju sajust kaut ko ārpus šīs realitātes?

Atbilde: Nevari. Nekādi. Mēs vienmēr jūtam tikai sevi, savu reakciju uz notiekošo un ne vairāk. (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 15. daļa

Spēlēt līdzību Radītājam

Jautājums: Kā mums, kuri studē kabalu, sajust Radītāju, ja mēs vienkārši spēlējam saviem biedriem tos, kuri Viņu sajūt, taču patiesībā par Viņu neko nezinām, izņemot Viņa īpašības? Kādā veidā mēs uzzināsim, ka Viņam tuvojamies, lai tā nebūtu ilūzija vai vienkārši iedoma, bet gan kļūtu par realitāti? (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 14. daļa

Aiz absolūtas izlabotības robežas

Jautājums: Viena dvēsele ir sadalīta 600 000 lauskās. Katra lauska sašķēlās dažādi, un katras pieredze spēlē lielu lomu un ir ļoti svarīga. Vai mēs atgriezīsimies kopīgā dvēselē un tad visu uztversim kā Radītājs?

Atbilde: Kad mēs kopā atgriezīsimies kopīgā dvēselē, vai spēsim tajā izzināt Radītāju attiecībā pret mums? Jā, taču gluži tāpat kā jebkurās mūsu pasaules darbībās, mēs izzinām pašu darbību, piemēram, elektrības, magnētisma, gravitācijas spēku utt. sekas. Tas ir, mēs izzināsim šīs parādības, taču ne Viņu pašu. (vairāk…)