Pasaule – realitāte vai ilūzija? 12. daļa

Radītājs – vienīgā realitāte

Jautājums: Vai mēs esam vienota realitāte ar Radītāju?

Atbilde: Nē, mēs nekādā gadījumā neesam ar Radītāju viena vienota realitāte.

Vienīgā realitāte ir pats Radītājs. Taču mēs, it kā eksistējam ārpus Viņa.

Proti, tas ir sava veida uzvedinājums, sava veida „gars”, kurš it kā eksistē ārpus Radītāja tāpēc, lai sāktu sevi sajust, sevi pozicionēt ar Radītāju un Viņam tuvotos.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed