Pasaule – realitāte vai ilūzija? 10. daļa

Valoda – saskarsmes jūtas

Bāls Sulams raksta, ka kabalas zinātnei ir jāizmanto absolūti precīzas definīcijas. No kurienes mums tās ņemt?

Šeit parādās saknes un zara likums visās pasaulēs, visos stāvokļos, katrā no mums. Tieši no turienes es varu ņemt precīzas, pareizas definīcijas, raugoties no dabas skatupunkta. Un tu no turienes paņemsi arī savas definīcijas, un mēs tās savstarpēji salīdzināsim. No šīs salīdzināšanas mēs spēsim viens otru pareizi saprast un nerunāt citiem vārdiem, bet ar citu jēgu.

Mūsu pasaulē katrs vienos un tajos pašos vārdos ieliek citu jēgu tāpēc, ka visi viens no otra atšķiras. Kādā veidā savienot iekšējos, sarežģīti savienotus stāvokļus, lai mēs sāktu viens otru saprast, pārklāties viens pār otru tā, lai šie jēdzieni savienotos, sniegtu mums precīzu iespaidu, kādā mērā mēs runājam par vienu un to pašu, sajūtam vienu un to pašu? Tā ir valodas problēma.

Valoda ir sazināšanās sajūta vienam ar otru, kad tu un es sajūtam vienu un to pašu. Taču, ja nē, tad mēs precīzi jūtam mūsu sajūtu atšķirību.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed