Pasaule – realitāte vai ilūzija? 9. daļa

Ievērot kabalas valodu

Mēs neesam spējīgi mūsu pasaules vārdiem vai burtiem izteikt Augstākās pasaules jēdzienus, tāpēc ka viss mūsu vārdu krājums atspoguļo piecu maņu orgānu sajūtas.

Grūtība palielinās ar to, ka mums jāizsaka vārdiem un jāpublisko apspriešanai kādas zināšanas, kā tas ir pieņemts zinātniskajos pētījumos. Tāpēc kabalistam ir jāizmanto absolūti precīzas definīcijas. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”)

Ja mēs izteiksim vārdiem visu, ko jūtam, tad katrs no mums izveidos savu valodu, savu enciklopēdiju utt., un mums nekas nesanāks ar savstarpēju komunikāciju. Tāpēc tas, ko mēs varam un kas mums ir jādara – ņemt vārdus, izteicienus, definīcijas vadoties no savas būtības.

Tieši tas veido kabalas zinātni. Šī zinātne vēsta par to, ka cilvēks sastāv no vēlmes, kura dalās piecos veidos: nulle, viens, divi, trīs, četri. Šajos piecos vēlmes veidos tiek sajusts dažāds pozitīvs vai negatīvs piepildījums. Turklāt tā tas ir visiem. Tādējādi viss sastāv tikai no vēlmes.

Tāpēc, ja mēs turēsimies pie precīzas kabalas valodas, tad nenovirzīsimies. Mēs runāsim vienā valodā. Šādi bija līdz sašķeltībai Senajā Babilonā, kad visi cilvēki runāja vienā valodā – aramiešu valodā. Šajā valodā ir sarakstīta Grāmata „Zoar”.

Aramiešu valoda ir laba ar to, ka tā izriet no pašas dabas būtības. Tas ir, visi pieci vēlmes veidi, no kuriem sastāv katrs no mums, rada piecas definīcijas. Un uz tā šī valoda turas.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed