Pasaule – realitāte vai ilūzija? 1. daļa

Izzināšanai nav robežu

Replika: Rakstu „Kabalas zinātnes būtība” var apgūt mūžīgi. Es pie tā atgriežos 20 gadus un vienalga ik reiz tajā atrodu ko jaunu.

Atbilde: Noslēgumā vairāk jūtama nepieciešamība pēc sākuma. Jebkura īsta zinātne attīsta cilvēku tā, ka viņam nepieciešams to apgūt atkal un atkal.

Replika: Pieņemsim „Desmit sefirot mācībā” tiek izskatīta garīgo pasauļu fizika un ik reiz tu to atklāj it kā no jauna. Taču „Kabalas zinātnes būtība” – var likties, ka vienkāršs raksts, pret kuru varētu attiekties viegli. Un negaidot tu tajā atrodi tādus dziļumus…

Atbilde: Lieta nav rakstā, bet tajā, ka tas paplašina tavas izzināšanas robežas, attieksmi pret pasauli. Pirmās četras tēmas šajā rakstā: „Kopīgā un atsevišķā likums”, „Garīgo ķermeņu, sefirot, pasauļu daudzveidība”, „Divi ceļi: no augšas lejup un no lejas augšup”, „Abstraktie nosaukumi” kabalas zinātnē. Tur tiek stāstīts par daudziem jēdzieniem, turklāt ļoti sarežģītiem, saliktiem, nopietniem.

Kad tu nonāc līdz piektajam, sestajam jēdzienam, tu sāc saprast, ka pirmos tu būtībā tā arī nesaprati – tos palasīji, tiem piekriti un devies tālāk. Taču tagad tu redzi, cik tie ir iekšēji ietilpīgi, un tu no jauna vērsies pie šiem nosacījumiem. Šeit tu vairs neko neizdarīsi, nepieciešams ar to kaut ko darīt. Lūk, tad arī sanāk, ka tu tos apgūsti no jauna.

Un cik reizes mēs esam izgājuši visus Bāla Sulama rakstus? Tie, kuri šodien pirmo reizi lasa „Kabalas zinātnes būtību”, pat nestādās priekšā, ko viņi tajā vēl ieraudzīs, izejot to otrreiz, trešoreiz, pēc gada, pēc desmit gadiem.

Piemēram, es apgūstu kabalas zinātni 40 gadus un nespēju pat salīdzināt to, ko šajos jēdzienos iztēlojos agrāk un šodien. Es tagadējais un tas cilvēks, kurš pirms 40 gadiem atvēra šo rakstu, ir absolūti dažādi cilvēki.

Jautājums: Tas ir, kabalā nav tāda jēdziena, kā mūsu pasaulē: „Es to jau lasīju”?

Atbilde: Tas kabalā nav. Ne kur! Tu šajā zinātnē ienirsti un tajā nogrimsti bez iespējas kaut ko, kaut kā pabeigt.

Šī zinātne stāsta par tādu savstarpēji saistītu pasauli, ka mēs varam paraut aiz viena diedziņa un tev izmainīsies viss Universs. Katrs jauns nosacījums, katra jauna sajūta, jauna izzināšana maina visu, tāpēc ka eksistē tikai desmit sefirot, taču katra no tām sastāv no desmit un vēl no desmit, un sanāk, ka izzināšanai nav robežas.

Pasaule ir bezgalīga, lai gan tā sastāv tikai no desmit daļām, emanācijām.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed