Vēlmes palielina prātu

Doma ir sekas, vēlmju auglis. (Bāls Sulams, „Šamati”, 153. raksts „Doma – vēlmes sekas”

Tas patiešām tā ir, tāpēc ka pats galvenais cilvēkā ir vēlme. Taču domas parādās tikai tāpēc, lai šīs vēlmes realizētu.

Vēlme rodas sirdī, un mēs klausām tikai to. Taču smadzenes pieslēdzas tikai tad, kad nepieciešams vēlmi realizēt, kura rodas sirdī. Tāpēc galvenais ir vēlme, bet prāts ir tikai palīginstruments, kā tās realizēt, kā vēlamo sasniegt.

Tāpēc cilvēks domā tikai par to, ko viņš vēlas un nedomā par to, ko nevēlas.

Mūsu pasaulē tas ir dabiski. Jūs varat vērsties pie jebkura cilvēka un pēc viņa vēlmēm uzminēt, kādas ir viņa domas. Visas viņa domas ir virzītas tikai uz vēlamā realizāciju. Un atbilstoši tam mēram kādā viņam ir vēlmju hierarhija, jūs varat uzminēt, kādas domas viņā prevalē, bet kādas domas viņam nav tik svarīgas, ar ko viņš lielākoties ir aizņemts un ar ko mazāk aizņemts. Tas ir, vēlmes mūs komandē.

Piemēram, viņš nekad nedomā par nāves dienu, Tāpēc ka to nevēlās, gluži pretēji vienmēr domā, ka viņš ir mūžīgs, tāpēc ka tāds vēlas būt. Tas ir, viņš vienmēr domā par vēlamo.

Doma ir pakārtota, otršķirīga. Tā attīstījās tikai tāpēc, ka cilvēks kaut ko vēlējās. Un tāpēc viņš attīsta prātu, lai sasniegtu vēlamo. Kā saka: par sisto divus nesistos dod. Tāpēc, ka tas, kuru sit, piespiež kļūt daudz gudrākam, jo meklē ceļus kādā veidā realizēties.

Prāts vienmēr palielinās tad, kad ir lielas vēlmes. Un gluži pretēji, ja nav vēlmju, nav liela prāta. Tāpēc, ja jūs vēlaties attīstīt savus bērnus, jums viņos jāizsauc lielas vēlmes, nevis viņus jālutina.

Lutināt nozīmē censties bērnam uztiept kaut kādus piepildījumus agrāk, pirms viņš kaut ko vēlas. Gluži pretēji, lai vēlas, lai mazliet pacieš, lai meklē kādā veidā vēlamo realizēt. Pateicoties tam, viņam attīstīsies prāts. Tikai šādi un ne kā citādāk.

No nodarbības krievu valodā, 14.04.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: