Kas dzimst strīdā?

Jautājums: No kurienes ir radušies visi semināra noteikumi: runāt pēc kārtas, anulēt sevi, nekritizēt? Gluži otrādi strīdā dzimst patiesība.

Atbilde: Visi semināra noteikumi pamatojas uz kabalistu rakstīto, sākot no „Grāmatas Zoar”, kad desmit diži kabalisti pulcējās kopā, slēpjoties alā, sarakstīja šo Grāmatu. No turienes nāk sapratne, kas ir „desmitnieks”, kādā veidā tajā apvienoties, ko ar to nepieciešams darīt.

Vēlāk mans skolotājs Rabašs ļoti sīki aprakstīja mijiedarbību desmitniekā, pasvītrojot, ka visam, kas pamatojas uz cilvēku savstarpējās mijiedarbības noteikumiem aplī, nav nekāda sakara ar psiholoģiskiem treningiem.

Apgalvojums, ka strīdā dzimst patiesība, ir absolūti nepareizs. Kādā veidā strīdā var dzimt patiesība, ja visi ir egoisti, visi domā nepareizi un no tā, ka viņi strīdēsies, no desmit egoistiskām patiesībām sāks dzimt vēl divdesmit, trīsdesmit, četrdesmit tādas pat patiesības.

Es neesmu redzējis, ka strīdā dzimtu patiesība. Tādēļ cilvēkiem ir jābūt īpašiem, saprotošiem. Kādā veidā ar savām ierobežotām iespējām būtu iespējams izmantot šo principu?

Kabalā tas ir pilnīgi neiespējami. Nekādi strīdi nevar būt, tāpēc ka īstenībai pie mums ir jānāk no nākamā izzināšanas līmeņa – ne no mūsējā! Mums sevī nav ko meklēt. Man šķiet, ka cilvēces vēsture mums to jau ir skaidri parādījusi: mēs nespējam no sevis „izrakt” neko labu.

Tāpēc neko nevajag meklēt, tai skaitā arī nekādu „īstenību”. Mums sevi ir nepieciešams organizēt tādā veidā, lai uz sevi izsauktu augstāko spīdējumu, augstāko gaismu. Un tad mums viss izdosies.

No nodarbības krievu valodā, 08.10.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: