Visdižākais stāvoklis

Es tos ievedīšu tanī zemē, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis viņu tēviem, – zemē, kur piens un medus tek; un, kad tie ēdīs un paēdīs, un uzbarosies, tad tie pievērsīsies citiem dieviem un tiem kalpos, bet Mani atmetīs un lauzīs Manu derību. [Tora, Devarim, Vaelah, 31:20]

Pēc tam, kad cilvēks ir realizējis to pakāpienu, uz kura atrodas, viņā no jauna parādās egoisms. Cilvēku atkal velk uz visām pusēm un viņš nekādi nespēj cīnīties pret egoismu. Egoisms viņu svaida, kā vien vēlas pa dažādām vēlmēm, nolūkiem, it kā viņu cieši turētu aiz auss un cilvēks plivinās kā pa gaisu. Viņš ir gatavs uz visu un viņam nav svarīgi. Tā ir Izraēlas zeme vai Ēģipte.

Cilvēks ir gatavs pat „pārdot” visu garīgo, tāpēc ka katru reizi, kad viņš paceļas nākamajā līmenī, lai paceltos vēl augstāk, iepriekšējam līmenim sevi ir absolūti jāanulē.

Un tas notiek sekojošā veidā: tas Radītāja izzināšanas līmenis, kurš tev jau ir, mīlestība pret Viņu, labums, īstenība negaidot zaudē savu nozīmi, tevī rodas vēlme to visu „pārdot”, nodot Radītāju. Dēļ kā? Dēļ kaut kādas nelielas egoistiskas baudas.

Taču, tā kā tas attiecas uz nākamo, daudz augstāku līmeni, tad šeit no jauna sākas cīņa, darbs. Un šādi katru reizi. Cilvēku nepārtraukti vajā pretrunas. Tāpēc pats galvenais ir saprast, ka viss nāk no Radītāja gan labais, gan sliktais un tikai šajos stāvokļos atklājas, ka to visu dara Viņš.

Proti, tevī nav ne domu, ne vēlmju, ne nodomu, ne spriedumu, ne lēmumu – nekas! Tev galvenais ir sevi noturēt un sajust: „Ko Viņš manī dara?” Pat nepretoties un ne uz ko sevi nenoskaņot, bet vienkārši aizturot elpu, censties sajust Viņa darbu sevī. Un viss. Vairāk nekas nav vajadzīgs.

No tā sākas viss garīgais darbs un turpmāk šim slēgtajam stāvoklim nepieciešams pievienot ļoti daudz spēka, lai tajā spētu atrasties. Taču tas vienmēr norit virs visām pārdomām, virs visiem atklājumiem, virs visām gudrajām domām.

Tu esi kā auglis mātes miesās, vai mazs bērns uz viņas krūtīm. Tev atliek tikai just: „Ko Viņš manī dara?” Tas ir visdižākais stāvoklis.

No TV raidījuma Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 25.01.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed