Seminārs aplī un praktiskā kabala, 4. daļa

Kabalas maltīte

Jautājums: Kas īpašs ir kabalas maltītē?

Atbilde: Maltīte kabalā ir visgrūtākā darbība, tāpēc ka tās laikā cilvēkam ir jāsajūtas esam kopā ar visiem, kopīgā saiknē, visus mīlošam. Viņš vēlas, lai visi gūtu baudu no tās garšas, kuru viņš pašlaik sajūt.

Viņu starpā jārodas tādai kopīgai saiknei, lai cilvēks gūtu baudu nevis no ēdiena garšas, bet no tā, ka viņi kopā ēd un tieši tas cilvēku piepilda. Galvenā garša ir nevis pašā cienastā, bet tajā, ka tagad mēs viens otru piepildām ar savu savstarpējo attieksmi: mīlestību, apvienošanos, vienotību.

Sanāk, ka maltītes laikā cilvēks nonāk lielā iekšējā spriedzē. Tāpēc, ka viņam nepārtraukti jākontrolē ar kādu nolūku viņš ēd katru kumosu un liek mutē karoti, sakošļā un norij, košļājot jūt ēdiena garšu, tā norīšanu un uzsūkšanos.

Tādējādi cilvēks atrodas gaismas saņemšanas procesā savā garīgajā kli, savienojoties ar citiem, tāpēc ka garīgā ēdiena uzņemšana ir kopīga visiem, nevis katram atsevišķa.

Tāpēc katram ir jājūt, ka uzņem barību kopā ar visiem kā viens cilvēks, ar vienu muti, vienu mēli, augstslējām un kaklu. Viņš košļā ar 32 zobiem, tas ir, veic 32 gudrības (gaisma Hohma) plūdumu izskaidrošanu.

Taču, kad cilvēks norij ēdienu, tad jūt nevis ēdiena garšu, bet to, ka dara to kopā ar visiem. Viņš materiālo darbību pārvērš gaismas saņemšanā garīgajā parcufā atdeves labā. Un, ja viņš šādi rīkojas attiecībā pret visiem, tad var uzskatīt, ka dara to kopā ar Radītāju. Tāpēc maltīte ir ļoti sarežģīta garīga darbība, daudz augstāka nekā seminārs vai biedru tikšanās.

Rezultātā ir trīs darbības, kuras veic kabalas grupa, kas ir paredzētas, lai šo grupu apvienotu: seminārs, biedru tikšanās un maltīte.

Šo visu darbību mērķis ir cilvēku apvienot ar citiem, lai viņš pārstātu justies kā atsevišķs elements, bet saplūstu ar grupu un visos iekļautos. Tādā veidā cilvēks zaudē savu egoistisko individualitāti un saņem visu kopīgo kli, atdeves īpašību, kura piemīt citiem.

Cilvēks iziet no sava egoisma un iekļaujas biedros, sajūtot, ka nav neviens cita, izņemot viņus. Atbilstoši tam kādā mērā viņš zaudē sevi, viņš iekļūst garīgajā pasaulē, Radītāja sajūtā, tas ir, paceļas citā atdeves un mīlestības dabā.

No 885. sarunas par jauno dzīvi, 20.07.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: