Nākotnes sabiedrības pamati, 3. daļa

Praktiskās kabalas instrumenti

Kabalas grupa ir dabas kā vienas veselas sistēmas pētniecības laboratorija. Pateicoties tam, ka mēs šajā laboratorijā veidojam jaunu altruistisku vēlmi – vienu uz visiem, mēs redzam citu pasauli: nevis saņemšanas, bet atdeves skatījumā.

Cilvēks pārstāj justies kā atsevišķa individualitāte, bet savienojas ar cilvēku grupu un šajā savienojumā jūt realitāti kā vienu vienotu sistēmu – dižu un pilnīgu.

Jautājums: Kādi instrumenti jāizmanto, lai sevī veiktu šādas izmaiņas?

Atbilde: Tādēļ ir nepieciešams realizēt kabalas zinātni praksē. Kabalisti šo metodiku atklāja gandrīz pirms 6000 gadu un par to sarakstīja daudzas grāmatas. Ir precīza programma, kuru mums ir jārealizē pašiem uz sevi. Tas ir, ieejot šajā „laboratorijā”, mēs saņemam precīzas instrukcijas un grāmatas, visu nepieciešamo, lai šo pētījumu veiktu.

Šī metodika ir unikāla un tā ir tikai Izraēlas tautai, kura to realizēja pirms daudziem tūkstošiem gadu, taču pēc tam viņi šo metodiku aizmirsa. Taču šodien ir pienācis laiks šo kabalas metodiku atjaunot, ne tikai ebreju tautā, bet nodot to arī visai pasaulei.

Tāpēc, ka pasaule ir attīstījusies līdz tādiem stāvokļiem, ka tai šī metodika ir nepieciešama. Nākamais cilvēces attīstības etaps sastāv no tā, lai šādu desmitnieku savienošanos realizētu visas pasaules mērogā.

Jautājums: Kā tieši un pateicoties kam mūsu apvienošanās notiek?

Atbilde: Mēs pulcējamies grupā un ar visa veida vingrinājumu palīdzību sākam viens otram tuvināties. Mēs saprotam, ka vienatnē nav iespējams nokļūt jaunā realitātē.

Tāpēc, ka mēs esam egoisti, taču pacelties virs egoistiskās dabas uz pretēju, citu dabu, kura acīm redzot eksistē kā pluss pret mīnusu, iespējams tikai apvienojoties grupā. Tikai grupā var atklāties atdeves spēks.

Jautājums: Kas tie ir par vingrinājumiem, kas ļauj sasniegt atdeves spēka atklāsmi?

Atbilde: Mans skolotājs, dižais kabalists, Baruhs Ašlags, sarakstīja rakstus, kuri ir veltīti darbam grupā, kurus studējot mēs saprotam, ko nepieciešams darīt. Vingrinājumi ir virzīti uz to, lai mēs visi sāktu savienoties aplī. Aplis nozīmē, ka visi ir vienlīdzīgi. Katrs cenšas atcelt savu egoismu un kalpot citiem. Katrs rūpējas par kopīgo savienošanos un cenšas domāt nevis par sevi, bet par biedriem.

Mēs kopā studējam kabalas grāmatas, lai no tām saprastu, kādā veidā vēl vairāk saistīties un būt viens otram tuvākiem. Būtībā tie ir ļoti vienkārši un praktiski vingrinājumi, nepieciešams tikai precīzi sekot kabalistu padomiem un pie tā strādāt dienu un nakti.

Turpinājums sekos…

No 874. sarunas par jauno dzīvi, 04.07.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed