Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 2. daļa

Kabalisti atalgojumu un sodu uztver, nevis kā parasti cilvēki, bet kā reakciju, kas nāk no sistēmas. Tāpēc viņi pret jebkādu kritiku un apvainojumiem attiecas mierīgi kā pret sistēmas ietekmi, kas viņus vēlas virzīt uz priekšu.

Viņi to nepieraksta kādam konkrētam cilvēkam, tikai vispārējai sistēmai. Un tāpēc apvainojumi, kuri kādam citam šķistu kā sods, kabalistam ir darba materiāls, ar kuru jāstrādā, līdz tajā sajutīs atalgojumu.

Jautājums: Kā tas var būt atalgojums, ja cilvēku apvaino un kaunina?

Atbilde: Mani arī daudzus gadus kritizē, apvainojot par mānīšanos un centieniem valdīt. Taču es saprotu, ka šī kritika nenāk no konkrētiem cilvēkiem, kuriem būtu kaut kāda izvēles brīvība, bet no sistēmas. Un tāpēc man šī kritika ir jāpieņem, lai justos kā trimdā.

Viņu attieksme ir pareiza, jo man palīdz laboties, un, ja es virzīšos uz labošanos, tad šīs negatīvās parādības sajutīšu kā pozitīvas. Taču es tās sajūtu kā negatīvas tāpēc, ka pats kaut kādās iekšējās īpašībās palieku neizlabots.

Citiem vārdiem atalgojums un sods dabiskā, egoistiskā uztverē ir absolūti pretēji tam, ko jūt cilvēks, kurš vēlas virzīties uz priekšu un kurš pret to attiecas augstāk par savu egoismu.

Tāpēc cilvēki, kuri vēlas iziet no sava egoisma, pret sevi vērsto kritiku uztver kā viņiem dāvātu iespēju pacelties augšup, tādējādi sods pārvēršas atalgojumā. Tādējādi tas nozīmē, ka sistēma ar mani nodarbojas maigi un rūpīgi, gluži kā māte, kura audzina mazu bērnu un apmāca pareizai uzvedībai.

Jautājums: Gluži kā māte, kura bēram dod veselīgu pārtiku, nevis pudeli kolas?

Atbilde: Jā, saņemt triecienus ir ļoti noderīgi. Tiem ir jāizsauc, nevis pretestību un atgriezeniskus apvainojumus, bet gan analīzi: ar ko tieši tas mani aizskar, kādas manas īpašības, domas, vēlmes? To visu man ir jāizlabo – tieši tanī vietā, kur es jūtu triecienu.

Tāpēc, ka, pateicoties tam, man ir jāpaceļas augšup no egoistiskā stāvokļa. Ja es tur jūtu sitienu, tas nozīmē, ka tur vēl ir aprēķins par labu sev un man ir jāpaceļas daudz augstākā līmenī.

Jautājums: Bet jūs taču vēlaties saņemt no cilvēkiem pozitīvu reakciju?

Atbilde: Es vēlos saņemt pozitīvu reakciju kā rādītāju tam, ka šī īpašība manī ir sasniegusi labošanos, nevis gaidu, lai labotos man apkārt esošie cilvēki. Sacīts: „Katrs tiesā atbilstoši savai samaitātībai”, tāpēc ja es laboju sevi, es vairs nejutīšu sitienus. Sistēma ir tādējādi veidota, ka mani neviens nekritizēs un neizteiks pretenzijas.

Turpinājums sekos…

No 822. sarunas par jauno dzīvi, 02.02.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed