Garīgā darba pamatlikums

Jautājums: Kāds ir īpašību līdzības likuma izpausmes mehānisms dabā?

Atbilde: Īpašību līdzības likums darbojas visos līmeņos, tikai mēs ne visur to ievērojam. Ja mums ar tevi ir vienādas īpašības, tad mēs tuvināmies, viens otru saprotam. Gluži to pašu var teikt par fiziskiem ķermeņiem un ķīmiskiem elementiem.

Tomēr īpašību līdzība vēsta ne tik daudz par mūsu pasaules dabu, jo līdzīgi objekti (pluss ar plusu) kā likums savstarpēji atgrūžas, bet gan par garīgās telpas dabu, to, kas notiek atbilstoši līdzības likumam nevis fiziskās, bet iekšējās īpašībās.

Garīgajā nav nekā cita kā tikai objektu tuvošanās un attālināšanās atbilstoši īpašību līdzībai vai pretstatam. Garīgajā telpā tas ir galvenais likums.

Taču mūsu pasaulē mēs pēc šī likuma nespējam novērot tās īpašības, kuras mūsos nav. Es spēju redzēt tikai to, kas ir manī. Piemēram, cietsirdīgs cilvēks nespēs citos redzēt žēlastību – nepieciešama līdzība.

Tāpēc mēs nekad neizzināsim Radītāju kā Labu un Labu darošu, ja paši tādi nebūsim. Radītājs parādās tikai kā labestību, siltumu emanējošs, kā mūsos absolūti nav.

Jautājums: Proti, to nepieciešams uztvert kā aksiomu vai vienkārši ticēt?

Atbilde: Pagaidām kā aksiomu, lai tā kalpotu kā pamatdarbība strādājot pie savas izaugsmes. Pakāpeniski, pēc kabalas metodikas, sevī radot jaunu maņu orgānu, kurš ar dažām īpašībām līdzināsies Radītājam, atbilstoši īpašību līdzībai mēs sāksim Viņu atklāt sevī, līdz pilnībā atklāsim.

Jautājums: Tāpēc cilvēkiem ir tik grūti saprast kabalistu?

Atbilde: Praktiski neiespējami. Un kabalistam nav iespējams saprast daudz augstāka līmeņa kabalistu, tāpēc ka viņš vienmēr ir ierobežots ar to īpašību kopumu, kuras sevī ir radījis, sagatavojis, lai sajustu.

No nodarbības krievu valodā, 25.12.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: