Dvēseles desmitā daļa

Tev būs dot taisnu desmito tiesu no visiem savas sējas augļiem, kas ik gadus izaug tavā tīrumā.

Un tev būs to ēst Tā Kunga, sava Dieva, priekšā tai vietā, ko Viņš Sev izraudzīs, lai tur mājotu Viņa Vārds, gan no savas labības, gan no sava vīna sulas, gan no savas eļļas desmitās tiesas devām, gan no savu liellopu un sīklopu pirmdzimušiem, lai tu mācītos To Kungu, savu Dievu, bīties visu savu mūžu. [Tora, Devarim, Ree, 14:22 – 14;23]

Dvēsele sastāv no desmit daļām. Tādēļ, ka desmitā daļa, Malhut, no cilvēka puses nepakļaujas labošanai un to labo Augstākais spēks, tad viss, kas uz to attiecas, nepieciešams atdot garīgajam darbam, izglītībai un audzināšanai.

Desmito tiesu, kā likums, dod koeniem un levitiem – tiem valsts kalpiem, kuri nodarbojas ar iedzīvotāju apkalpošanu. No šiem ienākumiem viņi organizē skolas, audzināšanas iestādes, sociālos dienestus, tempļus utt.

Jautājums: Kas ir „desmitā tiesa” iekšēji cilvēkā?

Atbilde: Tā ir dvēseles desmitā daļa, kura nespēj laboties un tāpēc mēs paši ar to nestrādājam, bet vienkārši atdodam.

Citiem vārdiem, tā ir manas milzīgās vēlmes daļa – visegoistiskākā un tāpēc tas, ko es tajā saņemtu mani novestu pie tādas baudas savā labā, kuras priekšā es nespētu noturēties. Tāpēc šo vēlmi man no sevis nepieciešams atraut, to atdot desmitās tiesas veidā. Taču to izdarīt ir ļoti grūti.

Tikai cilvēkam atrodoties grupā, viņš spēj dot ar pareizu nolūku. Tas nav vienkārši, jo patiesībā desmitā tiesa ir liels garīgs traucējums, nevis psiholoģisks, naudas, bet tieši garīgs. Šeit cilvēks nepārtraukti atrodas ļoti nopietnā paškontroles stāvoklī.

Mūsu pasaulē, cik daudz mēs izmetam pa vējam, kur tērējam savu naudu? Taču, kad tev nepieciešams atdot desmito tiesu, tāpēc ka tā ir garīga darbība, tad veikt šādu darbību nav vienkārši.

Un tam nav nekāda sakara ar cilvēka skopumu, nekādā gadījumā! Tā ir garīga problēma: kādā veidā atraut no sevis savu iekšējo vēlmju desmito daļu, nogriezt dvēseles īpašības.

Replika: Runā, ka, ja tu neatdod desmito tiesu, tad arī lielu labumu šī nauda nenes…

Atbilde: Jā, jebkurā gadījumā cilvēks zaudē desmito daļu no tā, ko vajadzēja atdot audzināšanai, cilvēces pārveidošanai par garīgu sabiedrību. Labumā viņam tas neiet!

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 27.07.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed