Fantāzijas un realitāte, 1.daļa

Jautājums: Reizēm cilvēkam šķiet, ka ar viņu notiek reāli notikumi, taču pēc tam viņš pamostas un saprot, ka tas bija tikai sapnis. Kas ir realitāte un ilūzija?

Atbilde: Pastāv tikai viena realitāte – augstākais spēks. Atbilstoši tam kādā mērā mēs šo spēku atklājam, mēs atrodamies realitātē. Ja mēs augstāko spēku neatklājam, tas nozīmē, ka atrodamies ilūzijā.

Sanāk, ka arī mūsu šodienas stāvoklis, kad augstākais spēks no mums ir slēpts, ir ilūzija. Šādi arī rakstīts „Zoar Grāmatas Priekšvārdā”, ka visa pasaule, kuru mēs redzam savu acu priekšā ir tikai mūsu fantāzija, taču ļoti sarežģīta, var pat teikt, viltīga.

Patiesībā, kā skaidro kabalas zinātne, mēs neredzam realitāti, bet tikai attēlu iekšēji sevī. Taču mums šķiet, ka šī iekšējā fantāzija reāli eksistē un eksistē ārpus mums.

Iztēlojieties, ka viss, ko mēs visapkārt redzam, sajūtam, dzirdam, ieelpojam, visi iespaidi maņu orgānos, būtībā atrodas mūsos. Un, nevis ķermenī, jo arī ķermenis ir iedoma, bet tajā sajūtu orgānā, ko dēvē par „vēlmi gūt baudu”. Šī vēlme sevī iekļauj; redzi, dzirdi, ožu, garšu, tausti.

Būtībā mēs uztveram nevis notiekošo ārpusē, bet to, kas notiek šajos sajūtu orgānos. „Redze, dzirde, oža, garša, tauste” ir pieci iekšējo iespaidu līmeņi mūsos, tas ir, vēlmē gūt baudu. Reaģējot uz tajā nokļuvušo vilni, fluīdu, vēlme gūt baudu iztēlojas realitāti, kurā tā it kā eksistē.

Tas ir gluži tāpat, kā uzlikt trīsdimensiju brilles un sajusties kā kaut kādā mežā vai kosmosā. Tikai šīs brilles ir pastāvīgas, implantētas mūsos. Caur šīm brillēm mēs atklājam mūsu iedomāto realitāti. Taču tā patiešām ir „mūsu”, jo mēs tik ļoti pie tās esam pieraduši un saraduši, ka nespējam sevi no tās atdalīt.

Kabalisti atklāj īsto realitāti, kura atrodas, nevis mūsos kā iedomāta, bet ārpus mums. Tā ir augstākā realitāte, augstākais spēks, kuru dēvē par Radītāju (bore), tāpēc ka tā sevī iekļauj divas darbības: „atnāc” (bo) un „redzi” (re) viņu. Un tad mēs redzam, kādā veidā augstākais spēks veda visu realitāti, kura būtībā iztēlojas vēlmē gūt baudu.

Augstākais spēks ir vēlme sniegt baudu, dot. Atklājot šo spēku, mēs redzam, kādā veidā augstākais spēks piepilda visu kontinumu, visu radījumu, tas ir, vēlmi gūt baudu, piepildīties.

Jautājums: Šo augstāko spēku mēs uztveram ar šiem pašiem maņu orgāniem: redzi, dzirdi, ožu, garšu, tausti?

Atbilde: Augstāko realitāti mēs sajūtam piecos maņu orgānos, kurus dēvē par Keter, Hohma, Bina, Zeir Ampin, Malhut. Tā ir daudz augstāka uztveres forma, nekā parastā redze, dzirde, oža, garša, tauste.

Jautājums: Tādā veidā tā tiek sajusta kā īstā realitāte?

Atbilde: Tādā veidā tā tiek sajusta daudz reālāk, nekā mūsu šodienas realitāte.

No 787. sarunas par jauno dzīvi, 01.11.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: