Kā darīt laimīgu Radītāju

Jautājums: Kā mēs varam darīt laimīgu Radītāju, ja Radītājs ir sistēma? Mēs taču nevaram sniegt baudu, piemēram, vispasaules pievilkšanas likumam…

Atbilde: Viss ir atkarīgs tikai no tā, kā pret to attiekties, tāpēc ka cilvēks šajā sistēmā ienes savas jūtas.

Strādājot ar datoru jūs reizēm uz to rājaties, vēlaties sasist šo nelaimīgo kasti. Kāpēc? Jūs uz to pārnesat savas jūtas. Šādi notiek arī attiecībā uz visu pasaulē: jūs pārnesat savas jūtas uz tiem priekšmetiem, objektiem ar kuriem jums ir darīšana, uz tiem spēkiem ar kuriem mijiedarbojaties.

Tieši tāpat arī ar Radītāju. Radītājs ir absolūts! Absolūts nevar mainīties. Viņš nepakļaujas jūsu lūgumiem. Viņš nevar ar jums mijiedarboties, tāpēc ka Viņš ir absolūts.

Replika: Kā tad darīt laimīgu Radītāju?

Atbilde: Mēs darām Viņu laimīgu mūsu sajūtās. Tāpēc Radītājs tiek dēvēts “Bo-re” – “Atnāc un ieraugi” – es atnāku un redzu, atklāju. Kur? Sevī.

Replika: Tas ir, es sajūtu, ka daru Viņu laimīgu?

Atbilde: Jā. Radītājs ir tas, kas izplatās manī, manās izlabotajās jūtās. Taču patiesībā, kas ir ārpus manis? Taču ārpus sevis es nevaru pateikt, ka kaut kas eksistē. Vai tādēļ ir nepieciešams pie tā strādāt? Jā. Tāpēc, ka tādējādi tu sasniedz pilnību.

Patiesībā, kad mēs Viņu sasniedzam, mēs sākam saprast, kas šajos vārdos ir slēpts, ko nozīmē sniegt baudu Radītājam un vai tas ir iespējams. Tas viss būs nākotnē.

Jautājums: Ja Radītājs ir visu saikne ar visiem, tad kā šī saikne spēj priecāties?

Atbilde: Kad mēs viens ar otru savienojamies, tad starp mums rodas saikne, kura atrodas virs mums, kaut arī tā ir savīta no mūsu jūtām, no mūsu domām, nolūkiem, savstarpējām attiecībām – no mums.

Tāpēc, ka mūsos pašos tā nav. Tā tiek veidota starp mums, attālumā starp mums. Pieņemsim, esmu es un otrs cilvēks un starp mums rodas šis saiknes stāvoklis. Otrā cilvēkā tā nav un manī tā nav, bet ir starp mums.

Un tāpēc šī saikne neatrodas ne otrā cilvēkā, ne manī, tā atrodas starp mums. Tas ir tukšums, kurš piepeši tiek piepildīts ar mūsu savstarpējām jūtām – šīs jūtas mums tad arī attēlo Radītāju.

No nodarbības krievu valodā, 19.06.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: