Darījums ar Radītāju

Jautājums: Vai var tirgoties ar Radītāju un noslēgt ar Viņu darījumus?

Atbilde: Protams. Darījumus, kurus mēs noslēdzam ar Radītāju dēvē par „Arvut”, (abpusēju galvojumu): „Tu – man, es – tev. Es pildu visu, ko Tu no manis pieprasi, bet Tu izpildi manus lūgumus”.

Tādējādi, apzināti vai pirms tam vēl neapzināti, mēs uzstādām nosacījumus Radītājam un virzāmies uz priekšu.

Mums nav citas izejas. Ja es dzīvoju šajā pasaulē, tad katru mirkli, to vēlos vai nē, es neapzināti slēdzu vienošanos ar Radītāju. Taču, ja es saprotu, ka ir radīšanas mērķis, ceļš uz to un esmu gatavs uzņemties šo virzību, un vēlos, lai Radītājs man palīdz, tad es to daru apzināti.

Jautājums: Tātad: „Tu – man, es – tev” pastāv arī garīgajā?

Atbilde: Protams, tāpēc ka kabala ir zinātne par to, kā saņemt no Radītāja pareizā un neierobežotā veidā visu, kas iespējams.

Patiesībā kabalisti ir vislielākie egoisti. Tāpēc, ka viņi vēlas sasniegts bezgalības pasauli, piepildīties ar bezgalīgo Augstāko gaismu, dzīvot mūžīgi, ideāli, pilnīgā piepildījumā, absolūtā izzināšanā. Vai tā nav vislielākā egoisma izpausme? Tikai nepieciešams zināt, kādā veidā to iespējams piepildīt.

Tāpēc mūsu metodika tiek dēvēta par „kabalas zinātni” – saņemšanas zinātni, piepildījuma zinātni.

Jautājums: Kas par to ir jāmaksā? Ar ko uzpirkt Radītāju, lai saņemtu šādu stāvokli?

Atbilde: Radītāju var uzpirkt tikai vienā vienīgā veidā – tuvojoties Viņam. Garīgajā, tas nozīmē būt tuvāk īpašību līdzībai.

No nodarbības krievu valodā, 03.04.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: