Tumsa – Radītāja pretējā gaisma

Un piemini, ka tu pats esi bijis kalps Ēģiptes zemē un ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir no turienes izvedis ar stipru roku un izstieptu elkoni, tāpēc Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis svētīt sabata dienu. [Tora, Likumu grāmata, Baethanan, 5:15]

Katra Toras nodaļa apraksta cilvēka pakāpenisku pacelšanos augšup pa garīgo pasauļu pakāpieniem uz līmeni, ko dēvē par „Izraēlas Zemi”. Lai gan visi Toras likumi it kā atkārtojas, taču ikreiz tie stāsta par jauniem līmeņiem, tāpēc tiek uztverti kā no jauna.

Viss garīgais darbs tiek izskatīts atbilstoši tai trimdai, ko Izraēlas tauta sajuta pirmoreiz, kad no neapzināta stāvokļa pacēlās augšup apzinātā stāvoklī, kur šī tauta patiesībā atrodas attiecībā pret Radītāju – attiecībā pret vēlmi, kas tiecas uz apvienošanos ar Viņu, uz Viņa izzināšanu.

Šādu stāvokli dēvē par „Izraēlas Zemi” – „erec Israel”. „Erec” – vēlme (racion), „Israel” – „Jašar Kel” – tieši pie Radītāja. Proti, šī vēlme tiecas atklāt Radītāju, tiecas uz dzīvu saikni ar Viņu, kad iespējams Viņu skaidri sajust, gluži kā pašlaik mēs sajūtam viens otru.

Patiesībā šī sajūta ir daudz spilgtāka un spēcīgāka. Šī sajūta rodas no tai pretējas sajūtas: pilnīgas nošķirtības, nesapratnes, nezināšanas, nevēlēšanās tiekties pēc garīguma. Šāds stāvoklis, ko dēvē par „Ēģiptes tumsu” vai „Ēģiptes trimdu” parastam mūsu pasaules cilvēkam nav raksturīgs, jo viņš nejūt, ka ir no kaut kā atdalīt un ka viņam nepieciešams kaut ko atklāt.

Ēģipte – stāvoklis, kad Radītājs staro, bet izstaro pretēju gaismu. Tāpēc tā vietā, lai mūsos izsauktu sapratni, atklāsmi, izzināšanu, mīlestību un siltumu, Viņš uz mums iedarbojas ar savu pretējo pusi un izsauc tumsu, nesapratni, atstumšanu, bezvērtību.

Tādējādi arī tumsa ir Radītāja ietekme no augšienes un lai sajustu un saprastu, ka tu esi pretējs Viņam, ir daudz jāstrādā.

Piemēram, mana māte bija ginekoloģe un medicīnas jomā daudzus gadus nodarbojās ar zinātniskajiem pētījumiem. Vakaros viņa stāstīja tēvam par saviem stāvokļiem, Viņa „dega” ar šo tumsu – nesapratni, kā atrast jēgu, ietekmes metodiku, to aparātu, kā rezultātā cilvēka organismā noris noteiktas pārmaiņas. Toreiz man bija 12 – 13 gadu, bet jau tad es redzēju, kā cilvēks tiek pārņems ar risinājuma meklējumiem.

Tāpēc, lai sajustu tumsu ir nepieciešams daudz strādāt. Tādiem cilvēkiem ir raksturīgs iekšējs tukšums, kuru veido gaisma, kura viņiem spīd no tālienes, taču viņus vēl nepiepilda. Viņš tikai gatavo sev vietu, tilpni, kurā vēlāk atklāsies. Un viņi meklē.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 16.03.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: