Vīriešu un sieviešu dvēseles

Jautājums: Vai sievietes dvēsele spēj pārdzimt vīrieša dvēselē un otrādi? Kā izskaidrot, ka sievietei ir vīrišķīgs raksturs?s

Atbilde: Cilvēka raksturs neliecina par dvēseles īpašībām.

Ja cilvēks sāk studēt kabalu, viņam no augšienes, no apkārtējās gaismas rodas spēki. Pēc vairāku gadu nopietnas studēšanas, kad cilvēks no stāvokļa „lo lišma” pāriet uz ‘lišma”, viņa raksturā notiek lielas pārmaiņas un viņš kļūst absolūti citādāks.

Kas attiecas uz sievietes dvēseles pārdzimšanu vīrieša dvēselē un otrādi, tad garīgajā pasaulē tas nepastāv.

Katra dvēsele sastāv no vīrišķās un sievišķās daļas. Viens bez otra nevar pastāvēt, kā dipols. Ja tu ar kādu savienojies ar savu vīrišķo daļu, tad ar kādu citu tu savienojies ar savu sievišķo daļu, tāpēc ka visas dvēseles ir saistītas savstarpējā kaskādē. Katrā no mums kāda no daļām ir noteicošā: vai nu sievišķā vai vīrišķā, taču kopumā tās ir savstarpēji līdzsvarotas.

No nodarbības krievu valodā, 06.03.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: