Galvenais kabalas uzdevums

Dzīve saistībā ar kabalu ir eksistence gaismā, atdeves īpašībā. Dzīve tiek uztverta kā neierobežotas eksistences sajūta un tu šai stāvolī atrodies bezgalīgi, un redzi tā mūžīgo plūdumu.

Turklāt izzūd pasaulīgās realitātes uztvere, zūd kategorijas laiks un telpa, ierobežotības sajūta. Tu nokļūsti citā koordināšu sistēmā. Tur parādās citi ierobežojumi, kad tu sevi nostādi attiecībā pret citiem.

Pie tā ir jāpierod, tajā jāiekļaujas. Reizēm paiet vairāki gadi, līdz cilvēks sāk just augstāko pasauli. Taču mūsu uzdevums ir nokļūt līdz augstākās realitātes sajūtai, vēl pirms mēs fiziski pametīsim šo pasauli. Būtībā tāds ir kabalas pamatuzdevums.

No nodarbības krievu valodā, 01.11.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: