Vēlme nosaka visu

Jautājums: Ko reāli parastam cilvēkam dod kabala?

Atbilde: Es nezinu, ko nozīmē „parasts cilvēks”. Visu nosaka viņa vēlmes, jo mēs esam vēlme gūt baudu.

Ja tā ir vēlme gūt baudu kā kaķim noķert peli, tad es esmu kaķis. Ja kā govij pļavā paplūkt zāli, – tātad esmu govs.

Ja mana vēlme ir iestādīt koku, uzcelt māju, izaudzināt bērnus, tas nozīmē, ka šajā pasaulē es esmu cilvēks. Ja mana vēlme ir bagātība, zināšanas vai cieņa, tad šajā pasaulē es esmu liels cilvēks, es cenšos izaugt līdz šim līmenim. Taču tas viss ir mūsu pasaules ietvaros un ir atkarīgs no tā, kādas ir manas vajadzības.

Taču lieta tā, ka mūsos ir tādas vēlmes, kuras mēs mūsu pasaulē nevaram piepildīt, tā ir nepieciešamība atklāt dzīves jēgu. It kā vienkāršs jautājums, tomēr, tas paliek bez atbildes.

Kad cilvēks sāk sev jautāt, kādēļ viņš dzīvo un nekur nerod atbildi, tad šis jautājums viņu ved arvien tālāk un tālāk, tad viņu jau dēvē par Cilvēku, jo jautā par sevi, par savu nozīmi, – nevis par dzīvniecisko dabu, kas ir viņā, bet par cilvēku sevī.

Jautājums: Vai garīgās pasaules izzināšana cilvēkā ir ieprogrammēta?

Atbilde: Jā. Šī tieksme var atmosties vienkāršā jaunietī no Urāla, taču kaut kādā „Einšteinā” pagaidām vēls snauž. Tam nav nozīmes.

No nodarbības krievu valodā, 10.01.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: