Kas ir „tuvākais”?

Jautājums: Ko kabalisti saprot ar jēdzienu „tuvākais”: visus cilvēkus vai noteiktu cilvēku grupu? Jūs apgalvojat, ka mīlestība ir tuvākā vēlmju piepildīšana, taču vēlmes mēdz būt dažādas.

Atbilde: Kad cilvēks sāk sajust augstāko sistēmu, tad viņš sāk saprast, kā viņam pareizi attiekties pret cilvēkiem. Ja es teikšu, ka tuvākais ir visi, tad jūs jautāsiet: „Tas nozīmē, ka man ir jāapkampj mans ienaidnieks, kurš mani ienīst?”.

To ir ļoti grūti parastā līmenī izskaidrot. Tāpēc kabala, pirmām kārtām, parāda cilvēkam ceļu, kas atved pie mācībām. Viņam ir jāatklāj augstāko sistēmu un caur to viņam kļūs skaidrs, kas ir tuvākais, tālākais, kas ir mīlestība, naids. Citādāk viņš neko nesapratīs.

Visi mani skaidrojumi ir virzīti uz to, lai sniegtu cilvēkam iespēju pareizi sevi pozicionēt ar kabalas zinātni, sāktu pareizā grupā sistemātiski studēt kabalu, izsaucot uz sevi augstāko gaismu, kura viņu izlabos, atvērs acis un viņš kļūs par kabalistu.

No nodarbības krievu valodā, 27.12.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: