Virs visām pasaules reliģijām

Jautājums: Kāpēc jums uzbrūk reliģiozie cilvēki, kuri studē Toru?

Atbilde: Pilnīgi iespējams, ka ir cilvēki, kuri ir neapmierināti ar to, ka mēs atklājam kabalu, jo tā atceļ visu. Tāpēc, ka tad pasaulei nebūs vajadzīgas citas zinātnes un kultūras, dzeja un literatūra, balets un mūzika – nekas.

Radītāja atklāšana sniegs cilvēkam augstākās harmonijas sajūtu, kura viņu absolūti piepildīs. Un visas mūsu iekšējās, visdziļākās dvēseles nišas sāks piepildīties ar augstāko gaismu – visdabiskāko, pilnīgāko baudu.

Tieši tādēļ visi, kuri darbojas dažādās zinātnes un kultūras sfērās nekavējoties sāk iebilst pret kabalu, jo sanāk, ka mēs viņiem atņemam maizi. Kas tad viņiem paliks?

Reliģiozajiem cilvēkiem nekas cits neatliek, tāpēc ka mēs viņiem atklāti sakām, ka kabala nodarbojas ar ļoti vienkāršu un pareizu metodiku: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Pirmavotos teikts, ka tas ir vispārējais Toras likums.

Vai viņi pilda šo noteikumu: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”? Kur ir viņu mīlestība pret tuvāko? Visas reliģijas neieredz un iznīcina viena otru. Tūkstošiem gadu viņi nogalina cilvēkus ar Dieva vārdu uz lūpām. Vai tāda ir pareiza attieksme pret cilvēkiem un Dieva baušļu pildīšana? Dieva bauslis ir tikai viens: „mīli savu tuvāko”. Lūk, to arī pildi. Tieši to no visiem pieprasa augstākais spēks, Radītājs.

Taču tam neviens nepiekrīt, tāpēc ka reliģijas nodarbojas ar visu ko, tikai ne ar labām savstarpējām attiecībām. Tieši pretēji, viņi cilvēkus noskaņo vienu pret otru.

Reliģijas ir egoisma produkts, tā rezultāts, ka jūdi nokrita no līmeņa „mīli savu tuvāko kā sevi pašu” savstarpējā ienaidā.

Mūsdienās mēs pat nesaprotam, kas ir naids. Mēs tajā vienkārši eksistējam, mēs pie tā esam pieraduši. Tāpēc šāda dzīve, šāda pasaules sajūta mums šķiet normāla lietu kārtība.

Vienkāršam cilvēkam to ir grūti saprast. Tikai pēc tam viņš sāk izzināt cik dziļi slīgst naidā, ir pie tā pieradis un uzskata par pašsaprotamu.

Visas reliģijas radās tādēļ, ka jūdi nokrita no savstarpējas mīlestības līmeņa savstarpējā ienaidā un tāpēc pirms 2000 gadiem pēc Tempļa sagrāves radās mūsdienu jūdaisms. Pēc tam no jūdaisma radās kristietība un vēl vēlāk 6. – 7.gs. islāms.

Tādā veidā tās eksistē līdz pat mūsdienām: katra savā atsevišķā lokā, pretrunā un konfrontācijā viena ar otru.

Taču šodien gan jūdiem, gan kristiešiem, gan musulmaņiem ir jāapvienojas un jāpaceļas virs visām reliģijām, kuras sāks nonivelēties un visa cilvēce, kā raksta Bāls Sulams, nonāks pie vienīgās reliģijas pasaulē – „mīli savu tuvāko kā sevi pašu”.

Jautājums: Vai reliģiju pārstāvjiem šajā jautājumā ir izvēles brīva?

Atbilde: Nē, tas ir ielikts attīstības programmā. Iekams kabala pilnībā netiks atklāta, tai pretosies visas reliģijas. Un tikai pēc kabalas pilnīgas atklāšanās, reliģijām nebūs citas iespējas, kā piekrist kabalai un tajā iekļauties.

Jautājums: Kāda saistība reliģijai ar radīšanas mērķi?

Atbilde: Reliģijas ir nepieciešamas, lai cilvēks sāktu saprast, ko kabala skaidro. Reliģijas ir apgrieztais kabalas atspoguļojums. Reliģijas attīsta cilvēku, noved līdz noteiktam stāvoklim, kad viņš sāk just, redzēt, saprast kaut ko, ka atrodas ne tikai šīs pasaules līmenī.

Mēs pat nespējam iedomāties no cik zema punkta cilvēki sāk attīstīties. Paši par sevi mēs esam sliktāki par dzīvniekiem, jo mums nav pat dzīvniecisko instinktu.

Tāpēc, lai cilvēci attīstītu līdz augstākās dabas – Radītāja līmenim, ir nepieciešami ļoti daudz šādu instrumentu kā reliģija, ticība, filozofija, mūzika, kultūra, zinātne. Vienalga kas, lai tikai cilvēce būtu spējīga sajust, ko tai sniedz kabala.

Jautājums: Tas nozīmē, ka jūs neesat pret mākslu, literatūru utt.?

Atbilde: Nē! Nekādā gadījumā! Tas viss cilvēkus attīsta tai skaitā arī reliģijas. Tas ir dots speciāli, lai cilvēci attīstītu un lai sāktu apzināties garīgo sistēmu.

No nodarbības krievu valodā, 15.11.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: