Kā vērtēt cilvēku?

Jautājums: Vai kabalā ir kāda nozīme tam, kā cilvēks dzīvo savu dzīvi: vai viņš kaitē sabiedrībai, vai to attīsta?

Atbilde: Līdz tam brīdim, iekams cilvēks nav nonācis pārejas stāvoklī no mūsu pasaules garīgajā pasaulē, no egoistiskās sajūtas altruistiskā, viņš tiek uzskatīts par neizlabotu.

Tāpēc no kabalas viedokļa mēs nevērtējam viņa sliktās vai labās darbības, jo viņš atrodas savā egoismā. Lai kā arī viņš nerīkotos, viņš jebkurā gadījumā to dara tikai savā labā!

Kabalā cilvēks tiek vērtēts tikai pēc viņa nolūka: savā labā vai citu labā. Tāpēc, iekams par to runāt, ir nepieciešams skaidri noteikt, pēc kādiem kritērijiem cilvēks tiek vērtēts: kabalistiskiem vai sabiedriskiem.

Cilvēks var būt ļoti patīkams savā uzvedībā attiecībā pret sabiedrību, vēlēt sabiedrībai daudz laba, taču patiesībā viņš ir parasts egoists. Un tādēļ mums ar viņu nav nekādas saistības, nākamajā pasaulē viņam nekas nepienākas. Mēs nespējam novērtēt cilvēku nolūku ar neapbruņotu aci.

No nodarbības krievu valodā, 01.11.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: