Kur es nonākšu pēc nāves?

Jautājums: Vai pēc kabalas viedokļa pastāv elle un paradīze? Un ja tā, vai jums ir nolūks tur nonākt pēc fiziskā ķermeņa nāves?

Atbilde: Par elli dēvē stāvokli, kad cilvēks, kurš paceļas pa garīgās augšupejas pakāpieniem, krīt savā egoismā. Šādu stāvokli viņš dēvē par elli. Cilvēks sajūt, ka atrodoties savā egoismā deg aiz kauna. Tās arī ir elles ugunis un sods.

Taču, ja cilvēks, gluži pretēji, pateicoties savām mīlestības un atdeves īpašībām paceļas augšup, viņš jūt, ka atrodas augstāk par mūsu pasauli: mūžības, pilnības, bezgalības stāvoklī. Šādu stāvokli viņš dēvē par paradīzi.

Šos elles un paradīzes stāvokļus mēs sajūtam atrodoties mūsu pasaulē, garīgi paceļoties augšup vai krītot lejup. Gan vienu, gan otru sajūt tikai kabalisti. Un tas viss nekādi nav saistīts ar mūsu fiziskā ķermeņa dzīvību vai nāvi.

Mūsu ķermenis ir dzīvniecisks, tas dots, lai kalpotu par pamatu manai eksistencei. Pamatojoties uz to, es varu uzsākt savu garīgo augšupeju. Kabalas zinātne stāsta tikai par mūsu garīgo izaugsmi. Tādējādi, ja mēs savas dzīves laikā garīgo izaugsmi neesam sasnieguši, tad mirstam kā jebkurš dzīvnieks un ar to arī viss beidzas.

Man nav nodoma pēc fiziskās nāves kaut kur nokļūt, jo pēc fiziskās nāves nekas nemainās. Taču augstāko pasauli ir iespējams sasniegt jau šīs dzīves laikā.

Tāds ir kabalas uzdevums – palīdzēt cilvēkiem sasniegt paradīzes sajūtu šīs dzīves laikā. Un tad jūsu dzīvnieciskā ķermeņa dzīve jums netraucēs. Tas ir, ķermenis var nomirt, taču jūs jau būsiet pacēlies augstākajā pasaulē. Tieši to arī nepieciešams darīt – attīstīt savu dvēseli.

Cilvēkam mūsu pasaulē ir dzīvnieciskais ķermenis un ir punkts – dvēseles iedīglis. Ja es šo iedīgli attīstu, tad tajā sāku sajust garīgo dzīvi. Un tad mans ķermenis var mirt, tam vairs nav nozīmes! Es savās sajūtās jau dzīvoju nākamajā Universa līmenī, nākamajā dimensijā.

Taču ja es šo punktu neattīstu, tad pēc nāves nekas nenotiek. Šis punkts, dvēseles iedīglis no jauna piedzimst kādā jaunā dzīvnieciskā ķermenī un no jauna saņem iespēju attīstīties – ar kabalas zinātnes palīdzību.

No nodarbības krievu valodā, 04.10.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: