Kā atrast savu īsteno individualitāti?

Jautājums: Vai cilvēks pēc nāves zaudē savu individualitāti – savdabību, kas piemīt tikai viņam?

Atbilde: Tas, ko mēs mūsu pasaulē dēvējam par savdabību ir dzīvnieciskās īpatnības. Cilvēks, kurš izzina garīgo pasauli, to pilnībā pārstāj vērtēt.

Visa cilvēka savdabība atklājas tikai tad, kad viņš apvienojas ar citiem un kopējā saiknē atklāj savu dvēseli. Lūk, dvēsele ir īpaša. Taču visas iespējamās pasaulīgās īpašības ir īslaicīgas un gaistošas.

Jautājums: Ar ko dvēsele ir īpaša?

Atbilde: Ar to, ka tā brīnumainā kārtā, tikai šai dvēselei raksturīgā veidā līdzinās Radītājam.

Dvēsele ir vēlme, kura sevi transformēja, lai līdzinātos Radītājam. Un šajā līdzībā katra dvēsele ir individuāla.

No nodarbības krievu valodā, 11.10.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: