Kabalists – sevis paša izzinātājs

Jautājums: Kādi kritēriji ļauj runāt par kabalu kā par galveno zinātni?

Atbilde: Problēma ir tajā, ka kabala nav pieejama katram cilvēkam, kurš pāris gadu studējis universitātē un kurš uzskata sevi par topošo zinātnieku.

Kabalā iekšējās pārmaiņas ir jāsagaida, un tikai tad tu sāksi uztvert pasauli atbilstoši savām pilnīgi jaunām īpašībām, kuras izpaužas tevī īpašas metodikas apgūšanas ietekmē.

Tad tu sāksi just pasauli izvērstā veidā, paceļoties virs savām iepriekšējām īpašībām, un spēsi vērot savas pagātnes un tagadnes sajūtas it kā no malas.

Šī jaunā realitāte tev ļaus izzināt sevi, jo atrodoties augstākā izzināšanas līmenī, tu vienlaicīgi sajūti arī savu materiālo līmeni. Mēs to dēvējam par dzīvniecisko līmeni, jo to spēj uztvert tikai mūsu fiziskais (dzīvnieciskai) ķermenis.

Kabalists – cilvēks, kurš sasniedz savu jauno īpašību izzināšanas līmeni. Pateicoties jaunajām īpašībām, viss laiktelpas kontinuums viņa uztverē šķiet pilnīgi citāds, un vienlaikus viņš vēro savu iepriekšējo stāvokli. Tas ir, viņš redz to, ko uztver ar pieciem ķermeniskajiem maņu orgāniem un to, ko uztver ar pieciem jaunajiem garīgajiem maņu orgāniem.

Tāpēc mums ir grūti runāt par šīs uztveres ticamību, atkārtojamību, patiesumu, jo šāda uztvere ir tikai to kabalistu pārziņā, kuri ir nonākuši pie šīm izmaiņām sevī. Taču visi, kuri šīs izmaiņas sasnieguši, principā izzina absolūti identiskas sajūtas. Viņi sāk attīstīt savu personīgo ierakstu, izteiksmes un reakcijas aparātu.

Būtībā, viņi apgūst tādu pašu zinātni, kā visas mūsu pasaules zinātnes, tikai šī zinātne atrodas citā daudz augstākā līmenī. Vienīgā problēma ir spēja pacelties uz šo līmeni, radīt sevī piecus jaunus maņu orgānus, lai ar to palīdzību uztvertu mūsu pasauli, tikai jau daudz plašākā veidā.

Jautājums: Taču katram cilvēkam ir sava dvēseles sakne. Tas nozīmē, ka katram tas izpaužas savādāk. Iznāk ka kabalists ir subjektīvists līdz iestāsies vispārēja absolūta labošanās un kļūs saprotams kas, kur un kādēļ?

Atbilde: Jā. Kabalists drīkst stāstīt tikai par to, ko viņš uztver. Tikai šajā līmenī viņš drīkst sevi izpaust un arī tikai ļoti ierobežotā veidā, tādēļ ka zinātniska, ticama katra garīgā līmeņa izpratne ir saistīta ar visiem pārējiem līmeņiem līdz absolūtai mūsu uztveres labošanai.

Tādēļ pat uz paša mazākā līmeņu starpposma paliek vismaz kādas pilnībā neizzinātas daļas un tādēļ mēs jūtam savu ierobežotību.

Paceļoties pa garīgo pasauļu pakāpieniem, mēs pārvaram 125 līmeņus. Taču katra līmeņa izzināšana ir it kā plašumā un dziļumā ierobežota. Citādi sakot, visus līmeņus pilnībā izprast nav iespējams, iekams mēs tos visus neiziesim līdz galam. Kabala to atzīst un tādēļ tajā eksistē absolūti skaidra ierobežotības izpratne.

No TV raidījuma „Kabala un zinātne”, 07.10.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: