Jetrusa atgriešanās

Jetrus tomēr uzstāja, ka jāatgriežas Midiānā. Man ir pārliecinoši iemesli, lai tur atgrieztos viņš skaidroja Mozum. Es Midiānā atstāju ne tikai savu īpašumu, es vēlos mācīt Toru un pievērst ticībai visu savu ģimeni un draugus, kuri man ir dzimtenē.

Turklāt, kad es no turienes aizgāju, bija iestājies sausuma gads. Es aizņēmos naudu no dažādiem cilvēkiem, lai atbalstītu nabagos. Ja es neatgriezīšos, mani aizdevēji nodomās, ka es mēģinu izvairīties no parādu atmaksas. Padomā par to, ka es esmu vajadzīgs Midiānā, nevis šeit. [„Midrašs stāsta”, Bealotha]

Ja sacīto tulkosim labošanās valodā, tad visu, ko iepriekš cilvēks absorbējis sevī, viņam ir jāizvelk uz āru un jāizlabo. Viss notiek cilvēkā un viņam jārēķinās tikai ar sevi.

Pateicoties tam, ka iepriekš viņš šīs vēlmes izmantoja, viņam no jauna parādās iespēja vērsties pie tām, jo tagad viņam ir Tora ar kuras palīdzību viņš var izlabot egoismu, jo citādāk viņš savos agrākajos stāvokļos nemaz neatgrieztos.

Jetrusa brauciens pie Mozus bija nepieciešams, lai no Mozus saņemtu spēku un atgrieztos atpakaļ. Vienlaikus viņš izlaboja Izraēlas tautas struktūru, sadalot viņus desmitos, simtos, tūkstošos.

Jetrus zināja pie kā un kāpēc viņš dodas, jo viņa misija bija izlabot to vietu, kur viņš ir saimnieks. Tas ir, visi, kas nonāk pie izpratnes Israēls, zina, kāpēc viņi uz to tiecas, apgūst šīs zināšanas un nodod tālāk savām tautām, lai tautas labotos. Tas no augšienes caur Izraēlas tautu izplatās uz visām pasaules tautām.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 11.02.215.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: