Kā dvēsele ir saistīta ar ķermeni?

Jautājums: Kā dvēsele vada fizisko ķermeni?

Atbilde: Dvēselei nav nekādas saiknes ar fizisko ķermeni. Ķermenis pastāv pats par sevi. Tikai, ja cilvēks iegūst dvēseli, viņam atklājas augstākās pasaules redzējums.

Viņš sāk sajust ne tikai to realitāti, ko uztver savā egoismā, savā labā un tādēļ redz mūsu mazo, ierobežoto pasauli.

No sava egoisma viņš pāriet uz mīlestību pret tuvāko un viņam atklājas horizonti, kopā ar mūsu pasauli viņš sāk redzēt augstāko pasauli. Viņa skatiens paplašinās, viņš visu radīto redz dziļumā, redz saikni starp visu pastāvošo, visu pasaules telpu.

Augstākā pasaule ir augstākās vadības sistēma, kas darbina visu mūsu pasauli. Šīs sistēmas mērķis – visus dzīvojošos mūsu pasaulē pacelt līdz dvēseles līmenim, lai visi savstarpēji atdotu viens otram, nevis kā pašlaik, kad katrs grib kaut ko sagrābt, saņemt tikai savā labā. Mums nāksies strādāt citādāk – savstarpējā atdevē viens otram.

Agrāk vai vēlāk tas ir jāsasniedz visiem. Ja mēs ar šo labošanos kavējamies, tad saņemam triecienus no visas mūsu dzīves. Taču, ja ar kabalas zinātnes palīdzību mēs sākam mainīties, sevi labot, tad izpelnamies dzīvi, kurā redzam visu pasauli, no vienas malas līdz otrai.

No radio raidījuma 103FM, 10.05.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: