Sniegt cilvēkiem labestību

Dzīvo valstībā” – runa ir par augstāko valstību, Malhut, jo pasaulē nav cilvēka, kurš var tajā dzīvot, kamēr nav modusies tajā šī labestība, Zeir Ampina Jesod, jo bez Jesod Malhut ir pārpildīta ar smagiem sodiem.

Kad cilvēks, pateicoties saviem labajiem darbiem, ir atmodinājis Zeir Anpina Jesod, it kā viņš pats būtu „to radījis”, tad tiek teikts: „Dzīvo valstībā” – dzīvo tajā, tas ir, Malhutā, un baudi tās augļus, un priecājies kopā ar to. [Zoar Grāmata ar komentāriem „Sulam”, nodaļa „Behar”]

Acilut pasaules Malhut ir kopīga, vienota, viena dvēsele. Ja, tiecoties uz labestību un mīlestību un vēlot to visiem pārējiem, es varēšu sevi savienot ar visu radību (nedzīvo, augu, dzīvniecisko, cilvēcisko dabu) vienā veselumā, tad iekļaušos Malhut.

Pilnīgi iespējams, ka es varēšu tajā iekļauties nevis ar visu savu egoismu, bet, piemēram, ar tā desmito daļu. Tas nozīmē, ka tieši atbilstoši tam es pieslēgšos Malhut, izraisot tās kustību virzienā uz nākamo līmeni, Zeir Anpinu – uz turieni, kur atrodas augstākā gaisma. Tā piepildīs to daļu, kuru pievienoju Malhut ar savu labiem centieniem.

Mūsu labošanās mērķis – simtprocentīga ienākšana kopīgajā dvēselē, Malhut. Tādējādi, ja es kopīgajā dvēselē rosinu tieksmi uz labestību un mīlestību, tad tajā ieņemu savu mazo vietiņu, savu punktu. Pēc tam mana tieksme virzās augstāk un izraisa augstākās gaismas izplūsmi uz šo punktu, kas akumulējās Malhutā.

Tas ir, mēs to sasniedzam no lejas, bet augstākā gaisma nonāk tajā no augšienes. Un tad Malhut piepildās ar mūsu labajām vēlmēm un augstāko gaismu. Šeit arī beidzas mūsu pasaulīgā eksistence, un mēs kļūstam Bezgalības pasaules iemītnieki.

Katra cilvēka un visu kopīgais uzdevums – sasniegt šo līmeni, proti, izlaboties un pacelties Bezgalības pasaulē. Un mēs virzāmies uz mērķi, iekļaujoties Malhut ar visām savām jūtām, domām, vēlmēm un pakāpeniski izejam 125 garīgās pakāpes, jo mūsos ir 125 egoistiskie sliekšņi.

Jautājums: Lai paceltos uz augšup, mums sevī jārada labestības un mīlestības stāvoklis. Kā tas saistīts ar mūsu savstarpējo apvienošanos?

Atbilde: Tikai vienotībā ar visiem citiem un tiekšanos uz saikni ar visu pasauli, lai caur sevi tai nodotu labestību, es saņemšu iespēju ienākt Malhut. Tikai tā man radīsies iespēja kontaktēties ar manu dvēseli, pretējā gadījumā man nav dvēseles, es esmu vienkārši egoists, dzīvnieks.

Caur mīlestību pret tuvāko es sasniedzu mīlestību pret Radītāju, bet caur vēlmi nodot labestību citiem es tiecos saņemt gaismu, lai caur sevi to nodotu viņiem. Tikai tādā gadījumā es iegūstu savu dvēseles daļu.

Jautājums: Jūs sacījāt: „Es novēlu labu pasaulei un cilvēkiem”. Ko cilvēkiem nozīmē jēdziens „labestība”?

Atbilde: „Es” ir pamats, manas dvēseles centrālais punkts. „Nodot labestību cilvēkiem” ir tā vēlme, kas manī tiks dēvēta par „cilvēku”, jo tajā es sasniedzu līdzību ar Radītāju.

Labestība ir augstākās gaismas nonākšana lejup pie cilvēkiem, tā atklāj viņiem patiesību, un viss pārējais jau iet savu gaitu. Turklāt es palīdzu, lai tas atklātos.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 23.04.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: