Divi realitātes uztveres kanāli

Ja mūsu jūtas un prāts būtu veidoti mazliet citādāk, citās koordinātu asīs, tad šodien visa mums sajūtamā realitāte izskatītos pavisam savādāk.

Mēs varētu iet cauri sienām, kuras šodien mums liekas cietas. Tās pēkšņi kļūtu caurejamas, bet tas, kas bija caurejams, otrādi, taptu ciets. Dabā atklātos tādas materiāla īpašības, kādas pašlaik mums nav zināmas.

Jautājums: Vai patiešām jūs varat iet cauri sienām?

Atbilde: Protams, nē. Runa iet par to, ka cilvēks, mācoties kabalas zinātni, atklāj slēptās dabas parādības un redz citu pasaules ainu. Viņš arī sāk tajā dzīvot, papildus parastajai eksistencei šajā pasaulē. Viņš vienlaikus atrodas divos realitātes uztveres kanālos.

It kā mūsu televizorā būtu divi kanāli. Pirmais kanāls ir tas, ko mēs uztveram caur saviem ķermeniskajiem maņu orgāniem. Taču otrais kanāls – uztverams caur garīgajiem maņu orgāniem, kas dēvēti: Keter, Hohma, Bina, Zeir Anpin, Malhut.

Līdzīgi tam kā mūsu ķermenim ir pieci maņu orgāni: redze, dzirde, oža, garša, tauste, tāpat mums vēl ir pieci sajūtu veidi, kas attiecas uz dvēseli: Keter, Hohma, Bina, Zeir Ampin, Malhut.

Jautājums: Un ko tad mēs redzam otrajā kanālā?

Atbilde: Otrajā kanālā mēs redzam citu pasauli, kurā pastāv spēku tīkls, kas vada mūsu pasauli, proti, to, kas tiek translēts pirmajā kanālā.

Ja vēlamies uzzināt, kā darbojas šī pasaule, kas to darbina, kādi spēki to vada, kur atrodas kontrolpunkts, no kurienes nāk visi lēmumi – tad patiesībā tas viss atrodas garīgajā pasaulē. Kabalā mēs studējam, kā ienākt garīgajā pasaulē, lai patiešām saņemtu iespēju vadīt savu stāvokli, savu dzīvi.

Tad mēs atmodīsimies no miega, kurā pastāvīgi atrodamies. Mēs spēsim palūkoties uz sevi no malas un saprast, kādā sapnī atrodamies, ja neizzinām augstāko pasauli.

Jautājums: Ja mēs guļam un neredzam patieso dzīvi, tad kādēļ nav tāda modinātāja, kas mūs modinātu, lai mēs varētu šo dzīvi dzīvot, gluži kā modinātājs, kas modina mūs no miega katru rītu?

Atbilde: Ir tāda atmošanās – nāves gadījumā. Nāve pārtrauc mūsu miegu, un mēs vairs neredzam šo dzīvi.

Pasaule, kuru mēs redzam pašlaik, ir zemākā no visām pasaulēm, sliktākas nav. Taču tā mums tomēr dod kaut kādu dzīves sajūtu, lai arī ļoti ierobežotu un iluzoru. Šo sajūtu var izanalizēt, lai redzētu, ka tā ir kļūdaina.

Ar kabalas zinātnes palīdzību mēs mācāmies grozīt savus jaunos maņu orgānus, it kā pagriežot katru uz savu pusi: pretēji pulksteņa rādītājam vai pulksteņa rādītāja virzienā.

Tādējādi mēs veidojam to visdažādākās kombinācijas un varam redzēt citas pasaules formas – citas pasaules dažādos realitātes uztveres līmeņos. Lai to sasniegtu, nepieciešams tikai iemācīties vadīt savu dabu, savas vēlmes.

No radio pārraides 103FM, 08.02.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: