Vēlmju mozaīka

Uz savas galvas viņiem nebūs izdzīt matus, nedz apgriezt savu bārdu, nedz iegriezt kādas zīmes savā miesā. [Tora, Levitu grāmata, „Emor”, 21:5]

Cilvēkam nav jāmaina savas vēlmes, viņam tikai pareizi tās jāvirza. Citiem vārdiem, man nav jāierobežo savas vēlmes, tās jālauž un jānospiež, bet tikai pareizi tās jāvirza caur to saderību uz kopīgo mērķi.

Pirmkārt, es izvēlos divas vēlmes un analizēju, kādā veidā tās ir iespējams savienot, lai tās kopā sasniegtu nākamo pakāpi, uz tās apvienojoties vienā veselumā, turklāt uz nākamā pakāpiena atrastu vēl citas vēlmes, ar kurām arī varētu apvienoties, lai savā vienotībā sasniegtu kārtējo pakāpi. Un tādā veidā, virzoties pa hierarhijas kāpnēm, jāpaceļas līdz visaugstākai vienotai vēlmei, kas sevī savieno visas citas vēlmes tik lielā mērā, ka tajā var atklāties Radītājs.

Lai gan vēlmes ir savstarpēji saistītas un tiecas uz vienotību, taču tās ir dažādas. Izveidojas mozaīka, kas papildina viena otru līdz bezgalībai. No vienas puses, tajā izpaužas veselums, taču, no otras puses, mēs redzam dažādas daļas, krāsas, formas.

Mēs varam lasīt šo mozaīku, saprotot tās vienotību, jo tā sastāv no daudzām daļām. Ja tā būtu vienkārša vienotības izpausme, pieņemsim, tikai balta gaisma, mums būtu daudz grūtāk. Taču, kad vēlmju mozaīka rotājas visā savā krāsu gammā, mēs to uztveram kā melodiju.

Jautājums: Vai tad šī daudzkrāsainība pēc tam nepāriet vienā krāsā?

Atbilde: Tā tiek uztverta, kā vienots veselums, taču tieši tāpēc, ka sastāv no daudziem toņiem. Pretējā gadījumā mēs neko nejustu.

Mēs taču jūtam harmoniju mūzikā, lai gan tur ir tūkstošiem dažādu skaņu un pāreju. Taču mēs to uztveram kā vispārējo harmoniju, vienotību. Un ja visu partitūru vienkārši sadalīt atsevišķās daļās, tad nekādas vienotības it kā nav.

Tieši tādēļ cilvēki ar dažādu nacionalitāti, mentalitāti, profesiju, kuri sanāk kopā, var sasniegt vienu kopīgu mērķi, vienotu vēlmi. Un jo augstāk mēs paceļamies, lai sasniegtu vienotību, jo lielāka mums būs dažādība, lai to realizētu.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 21.05.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: