Nolūkā un darbībās

Replika: Jums izvirza pretenzijas, ka jūs atklājat kabalu ne tikai ebreju vidū, bet arī visai pasaulei.

Atbilde: Pravieši ir teikuši, ka pasaules tautas uz saviem pleciem nesīs jūdus uz Templi. No kurienes tad viņiem radīsies zināšanas un vēlme veikt šo darbu?

Viņiem ir jātiecas uz savu atbrīvošanos un jāsaprot, ka tā nāks pie viņiem tikai caur Izraēlas tautu. Un tad viņi nesīs mūs uz Templi. Pretējā gadījumā mēs tur nenokļūsim – tikai kopā.

Pasaules tautas ar savu spiedienu stumj mūs uz priekšu, jo mums nav ne spēku, ne īpašas vēlmes. Nolūks nāk no mums, taču spēkiem jānāk no pasaules tautām. Lai tas notiktu, viņu vidū ir jāizplata attiecīga informācija.

Jautājums: Tas nozīmē, ka viņiem jāvirza mūs uz priekšu ar milzīgu spiedienu, ciešanām, kariem…?

Atbilde: Ne tikai ar to. Viņi apzināti paņems mūs uz saviem pleciem, aiznesīs uz Jeruzālemi un kopā ar mums paši tur nokļūs. Par to sacījis pravietis Ishiagu HaNavi. Vai tad to var sasniegt, neizplatot šīs zinības pasaules tautu vidū? Viņiem taču jābūt zināšanām par to, kas var glābt viņus un visu pasauli.

Mums apzināti jāveic kopīgs darbs un abpusēji jāpalīdz viens otram: mēs – nolūkā, viņi – darbībās.

No TV raidījuma „Grāmatu grāmatas noslēpumi”, 14.05.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: