Nedzirdamā saruna

Jautājums: Kālab nepieciešami dažādi spēki, caur kuriem tikai augstākais spēks iedarbojas uz cilvēku visos iespējamos veidos?

Atbilde: Tie nepieciešami mūsu attīstībai. Mums jāpilnveidojas, citādi mēs nespēsim izzināt Radītāju, jo Viņš taču atrodas citā dimensijā: augstāk par telpu, laiku, augstāk par mūsu sajūtām, par visu mūsu uztveri, ieradumu spektru.

Mums jāpaceļas virs tiem un to vietā jāiegūst pilnīgi cita uztvere, sapratne. It kā mēs pieņemtu jaunu morāli, citu attieksmi un tad sāksim saprast, izzināt, redzēt, samanīt Radītāju. Pretējā gadījumā mēs viņu nemanām.

Jautājums: Acīmredzot, tas ir ļoti grūti un sarežģīti?

Atbilde: Tas nemaz nav sarežģīti. Augstākā daba, kas mūs vada, ir veidota tā, lai palīdzētu mums virzīties uz priekšu. Un ja mēs gribam, tad attīstīsimies pakāpeniski, secīgi, neveicot straujas sasteigtas kustības, līdz sāksim atklāt Radītāju, pazīt Viņu, sajust mūsos Viņa darbu.

Es piepeši sāku just, kā Viņš darbojas manī un vēlas man kaut ko pateikt, paskaidrot, pievērst manu uzmanību noteiktām lietām. Tā es mostos un tiecos pēc Viņa, lai Viņš izdarītu ar mani vēl kādu darbību. Es vēlos no Viņa mācīties!

Jautājums: Kādā valodā Radītājs ar mums runā? Vai tas izpaužas caur parastām lietām, kas notiek ar mums katru dienu?

Atbilde: Radītājs ar mums runā katru mirkli. Un parasti Viņš mums atgādina par Sevi tādos mirkļos, kurus iepriekš mēs nekad neuzskatītu par piemērotiem.

Ne vienmēr mēs apzināmies, ka Radītājs ar mums runā. Taču, lai paātrinātu šīs savstarpējās attiecības: no mums pie Radītāja un no Radītāju pie mums, mēs studējam Tanahu un citas grāmatas, kuras mums speciāli izskaidro, kā to izdarīt. Tādas grāmatas dēvē par kabalas grāmatām.

No 508. sarunas par jauno dzīvi, 22.01.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: